Matka Boża Bolesna
Główka54 bazylika uprawy
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pogrzeb śp. ks. Henryka Kulika MIC, proboszcza parafii pw. św. Doroty w Licheniu 

„Śp. ks. Henryk swoim życiem potwierdził, że Bóg jest dobry” – powiedział w trakcie homilii ks. Tomasz Nowaczek MIC, podczas Mszy św. pogrzebowej śp. ks. Henryka Kulika MIC, proboszcza parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym, który zmarł w minioną sobotę, 26 grudnia, we wspomnienie św. Szczepana, diakona i męczennika.
 

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Eucharystię koncelebrowali księża marianie oraz kapłani diecezjalni. Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa, którą poprowadził ks. Marek Kordaszewski MIC, wikariusz licheńskiej parafii.
 
W homilii ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów, wspominał śp. ks. Kulika mówiąc, że zmarły „swoim życiem potwierdzał, że Bóg jest dobry i najważniejszy w jego życiu”.
- „Henryk zaświadczał, że Kościół jest święty.  Życie pokazało, że Henryk kochał Boga i Jego Kościół. Dziękujmy dziś, że jako proboszcz pomagał odnajdywać prawdziwy Kościół, ale także za życie, kapłaństwo, odwagę głoszenia wiary i czystość serca śp. Henryka”.
 
Przed zakończeniem Mszy św. głos zabrał ksiądz biskup, który pragnął podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi życia i posługi śp. ks. Kulika. „W swoją pracę wnosił spokój, harmonię i głębokie przejęcie tym, co robił.  W swojej przedwczesnej śmierci dał świadectwo wierności wobec Jezusa Chrystusa.  Jestem przekonany, że śp. Henryk, zgodnie ze swoim temperamentem i naturą, nie chciałby, abyśmy rozpaczali i płakali. A jednocześnie chciałby nam powiedzieć, że o swoich parafianach będzie zawsze pamiętał tam, po drugiej stronie życia bo przecież głęboko wierzymy, że już jest w życiu wypełnionym radością, pokojem i prawdą, które Bóg w swojej miłości do człowieka daje skosztować w niebie”.
 
Z kolei ks. Piotr Kieniewicz MIC, rzecznik Zgromadzenia Księży Marianów, wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę oraz za transmitowanie uroczystości pogrzebowych w mediach społecznościowych, dzięki czemu ci, którzy nie mogli przybyć osobiście do Lichenia, mieli możliwość uczestniczenia w liturgii.
 
Równolegle do Mszy św. pogrzebowej celebrowanej w kościele parafialnym, księża marianie z licheńskiego domu zakonnego, którzy nie mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie, odprawili Mszę św. w intencji zmarłego ks. Henryka w kaplicy klasztornej.
 
Śp. ks. Henryka Kulika MIC żegnali nie tylko licheńscy parafianie, ale także przedstawiciele samorządu lokalnego, m.in. burmistrz miasta i gminy Ślesin Mariusz Zaborowski oraz Andrzej Nowak – gminy Kramsk. Obecne były także poczty sztandarowe jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu licheńskiej parafii.  W trakcie uroczystości pogrzebowych zachowane zostały wszystkie przepisy sanitarne, jakie obowiązują dziś w przestrzeni publicznej.
 
Po Mszy św. trumna z ciałem śp. ks. Henryka Kulika MIC  została odprowadzona na licheński cmentarz parafialny, gdzie została złożona do grobu na mariańskiej kwaterze, nieopodal kaplicy cmentarnej.
 
Tuż przed złożeniem trumny z ciałem kapłana do mogiły, wdzięczność za wszelkiego dobro swojemu proboszczowi okazali licheńscy parafianie. W imieniu wiernych oraz parafialnych wspólnot, ks. Henrykowi podziękował pan Marian Wieczorek, a chór parafialny Virtus Dei nad trumną zaśpiewał pieśń pogrzebową „Już zgasło słońce nad horyzontem”.  
 
Ks. Henryk Kulik MIC  zmarł w szpitalu w Koninie 26 grudnia 2020 roku w wieku 55 lat (w zgromadzeniu marianów 35 lat, w kapłańskie 29 lat). Ks. Henryk Kulik pełnił posługę proboszcza nieprzerwanie 25 lat w (w Stoczku Klasztornym, Goźlinie, Skórcu, Górze Kalwarii oraz Licheniu) 
 
 
 
Curriculum Vitae
Ks. Henryk Stanisław Kulik MIC pochodził z Elbląga. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i 5-letnie Technikum Mechaniczne uzyskując tytuł technika elektryka o specjalności elektromechanika ogólna. Do Zgromadzenia został przyjęty 22 czerwca 1984 roku. W Lublinie odbył miesięczny postulat klerycki, a następnie nowicjat w Skórcu.  Pierwsze śluby złożył 8 września 1985 r. W latach 1985-91 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym WSD w Lublinie, będącym filią Wydziału Teologii KUL. Śluby wieczyste złożył 26 sierpnia 1989 r. w Elblągu. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Władysława Miziołka dnia 16 czerwca 1991 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie na Stegnach.
 
Po święceniach przez kilka tygodni pracował w sanktuarium MB Licheńskiej, a następnie skierowany do domu zakonnego w Stoczku Klasztornym, jako II radny i opiekun postulantów. Tam po śmierci przełożonego i proboszcza ks. Jana Bucha w 1992 r., został tymczasowo jego następcą w charakterze administratora parafii i kustosza sanktuarium. W latach 1993-96 pracował w Licheniu jako katecheta, od 1995 także jako domowy duszpasterz powołań. Przeniesiony ponownie do Stoczka w latach 1996-99 pełnił tam obowiązki przełożonego i ekonoma domu oraz proboszcza i kustosza sanktuarium. Skierowany następnie do Goźlina, w latach 1999-2002 również pełnił obowiązki przełożonego i ekonoma domu oraz proboszcza i kustosza sanktuarium. W roku 2002 przeniesiony został do Skórca i mianowany proboszczem. Nadto w latach 2002-05 był przełożonym, a przez kolejne trzy lata – I radnym domu. W latach 2008-14 został przeniesiony do Góry Kalwarii został przełożonym i ekonomem domu oraz proboszczem parafii. W 2014 r. przeszedł do Lichenia i został tam proboszczem parafii oraz III radnym domowym.
 
 
 
Licheń Stary, 30 grudnia 2020 r.                                                

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 maja 2021
Niedziela

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

Dzień promocji honorowego oddawania krwi

Warsztaty pisania ikon (13-16 maja)

Rekolekcje: Eucharystia - studnia bez dna i przepis na życie - część pierwsza
(14-16 maja)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Różaniec: po nabożeństwie majowym (ok. 17:30)
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 8.00


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Okres liturgiczny: Wielkanoc
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11
Psalm responsoryjny: Ps 47
Drugie czytanie: Ef 4, 1-13
Ewangelia: Mk 16, 15-20
realizacja LM Internet  LM Internet