Matka Boża Bolesna
Główka43 wnętrze Bazyliki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Niedziela Świętej Rodziny

„Dziś przybliżamy się do tajemnicy miłości, która jest istotą szczęśliwej rodziny” mówił ks. Janusz Kumala MIC rozpoczynając celebrację głównej Mszy Świętej 27 grudnia, w święto Świętej Rodziny. W ostatnią niedzielę roku w licheńskim sanktuarium obchodzono Dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Podczas pięciu mszy odprawionych w bazylice odbywały się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz Akt oddania rodzin Matce Bożej Licheńskiej. 
 
Południową Mszę Świętą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej odprawił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. Niedziela Świętej Rodziny była w Licheniu okazją do modlitwy za wszystkich małżonków, aby na wzór Maryi i Józefa wszelkie trudności przezwyciężali pokładając ufność w Bogu oraz by rodziny chrześcijańskie były środowiskami wzrostu w wierze, mądrości, łasce u Boga i u ludzi. Pamiętano także o rodzinach zagrożonych trudnościami, prosząc, aby dzięki Bożej pomocy odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości.
„Dzisiaj wpatrujemy się w Świętą Rodzinę. W świetle tajemnicy narodzenia Jezusa odkrywamy, że Pan Bóg poprzez to wydarzenie, chciał nam coś ważnego powiedzieć. Przede wszystkim to, że On przychodząc na świat w rodzinie, zechciał rodzinę uświęcić. Powiedzieć nam, jak bardzo ważna jest rodzina i codzienne, zwyczajne rodzinne życie” – zauważył  ks. Kumala – „To daje nam światło na naszą codzienność, byśmy patrząc na Świętą Rodzinę zapragnęli, by i nasze rodziny były święte”.
Kapłan podczas homilii wyjaśnił sens dzisiejszego święta oraz wymienił wskazówki, które współczesna rodzina może z niego wynieść: „Fundamentalna prawda, którą każda rodzina powinna odkryć i według niej żyć, to to, iż w centrum każdej rodziny jest Jezus. On jest najważniejszy w rodzinie. Życie Świętej Rodziny skoncentrowane było na Nim. Zarówno Maryja jak i Józef mieli doświadczenie spotkania z Jezusem, przyjęcia Go. Dla naszych rodzin jest to światło i zarówno wyzwanie. Mamy dbać o to, aby Jezus był w naszych rodzinach najważniejszy.” Jako drogę do osiągnięcia tego, marianin wymienił wspólną modlitwę, przystępowanie do sakramentów, jedność małżonków i świadomość ich misji oraz posłuszeństwo Prawu Bożemu.
„Dziś tak bardzo potrzeba tej jedności i wierności małżonków. Nie można budować życia bez Pana Boga” – podkreślił ksiądz Kustosz. Kapłan zachęcał do wdzięczności wobec własnych rodziców, rodzeństwa, a także przeproszenia, jeśli sami gdzieś zawiniliśmy. Do pełnej zaufania współpracy z Bogiem.
Po homilii odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Kapłan zadał małżonkom pytania, czy chcą coraz doskonalej miłować się wzajemnie, okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej oraz czy chcą wzajemnie wspierać się w troskach i radościach w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie.
Przed zakończeniem liturgii miał miejsce Akt zawierzenia rodzin Matce Bożej Licheńskiej. Małżonkowie klęcząc na stopniu ołtarza odczytali modlitwę, w którą włączali się zebrani: „Matko Boża Licheńska, zawierzamy Ci drogę naszej wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas do Chrystusa obecnego w każdym człowieku (…) W Twoje macierzyńskie dłonie, Bolesna Królowo Polski, składamy wszystkie nasze wysiłki i troski, trudy życia rodzinnego i cierpienia, modlitwę, pracę i wszelkie dobre czyny. Otocz opieką wszystkie rodziny naszej Ojczyzny.”
W bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej rozpoczęła się dziś modlitwa nowenną w intencji rodzin. Nowenna odbywać się będzie codziennie podczas mszy porannej o godzinie 7.30 przez 9 kolejnych dni, aż do 4 stycznia. Księża marianie zapraszają do włączenia się w tę modlitwę, także poprzez transmisje ze pośrednictwem sanktuaryjnych mediów.

Licheń Stary, 27 grudnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 maja 2021
Niedziela

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

Dzień promocji honorowego oddawania krwi

Warsztaty pisania ikon (13-16 maja)

Rekolekcje: Eucharystia - studnia bez dna i przepis na życie - część pierwsza
(14-16 maja)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Różaniec: po nabożeństwie majowym (ok. 17:30)
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 8.00


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Okres liturgiczny: Wielkanoc
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11
Psalm responsoryjny: Ps 47
Drugie czytanie: Ef 4, 1-13
Ewangelia: Mk 16, 15-20
realizacja LM Internet  LM Internet