Dziesiąta rocznica śmierci bpa Romana Andrzejewskiego


"Dobry człowiek potrafiący wysłuchać i doradzić każdemu" - te i wiele podobnych słów można było dziś, 7-go lipca, usłyszeć bardzo często w Licheniu. W dziesiątą rocznicę śmierci bpa Romana Andrzejewskiego, w licheńskiej bazylice odprawiona została się Msza św., w trakcie której wspominano  i modlono się w intencji zmarłego przed dziesięciu laty Krajowego Duszpasterza Rolników.   

Południowej Mszy św. przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski. W koncelebrze uczestniczyli m.in. ks. Ireneusz Juszczyński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Brześciu Kujawskim, przyjaciel śp. bpa Romana, ks. Jerzy Pałucki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ks. Wojciech Sokołowski, v-ce przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej księży marianów.

Na Eucharystii byli także obecni parlamentarzyści związani z polską wsią - senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Artur Balazs, były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Nie zabrakło również przedstawicieli fundacji "Solidarna wieś", której śp. bp Roman był jednym z twórców. We Mszy św. uczestniczyli także uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza we Włocławku.

Ponad pięciotysięczna rzesza wiernych uczestniczących dziś we Mszy św. wysłuchała homilii bpa Bronisława Dembowskiego, w której wspominał śp. bpa Romana Andrzejewskiego:

 "Przez dziesięć lat mojego posługiwania bp Roman Andrzejewski wspierał mnie, pomagał mi - i swoją modlitwą, i swoją radą, a przede wszystkim swoją życzliwością, jaką miał do mnie" - powiedział bp Dembowski podczas homilii.

Zdaniem Sławomir Siwka z fundacji "Solidarna wieś" bp Roman Andrzejewski był człowiekiem, do którego można było się udać po radę w każdej sprawie i sytuacji:
"Przede wszystkim był bardzo ciepły i otwarty na kontakty z ludźmi. Nam, świeckim, bardzo dobrze się z nim rozmawiało i współpracowało. To było zadziwiające, że biskup tak chętnie przyjmował pomysły i sugestie. W tej otwartości był niezmiernie mądry, tzn. słuchał i korygował. Bardzo delikatnie naprowadzał na tzw. właściwą drogę" - wyjaśnił. Jak dodał, z tych otwartych wymian, zdań, poglądów tworzyły się kolejne idee i pomysły.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował męski chór WIARUS oraz chór parafialny z parafii pw. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim.  
Po zakończeniu Mszy św. wierni procesyjnie udali się pod pomnik śp. bpa Romana Andrzejewskiego znajdujący się w starej części licheńskiego Sanktuarium. Tam, po krótkiej modlitwie, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze na znak wdziecznosci czci byłemu Krajowemu Duszpasterzowi Rolników.

Bp Roman Andrzejewski urodził się 19 lutego 1938 r. w rodzinie rolniczej w Morzyczynie na Kujawach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1961 r. z rąk biskupa pomocniczego włocławskiego Franciszka Korszyńskiego. W listopadzie 1981 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej ze stolicą tytularną Tullia. Sakry biskupiej udzielił mu 20 grudnia 1981 we Włocławku biskup diecezjalny włocławski Jan Zaręba. W latach 1988–1996 przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników. Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat z filologii klasycznej uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był pracownikiem naukowym KUL i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jego dewizą biskupią było hasło „Humana divinis” (”Ludzkie ku Boskiemu”). Zmarł nagle 7 lipca 2003 r. Zgodnie z Jego wolą pochowany został w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, które ukochał i w którym był częstym gościem jako Krajowy Duszpasterz Rolników.

Licheń Stary,
07.07.2013