Rekolekcje katechetów świeckich z diecezji włocławskiej


Biskup Wiesław Mering spotkał się dzisiaj (3-go lipca) z katechetami pracującymi na terenie diecezji włocławskiej. Okazją do spotkania rekolekcje nauczycieli religii, które trwają aktualnie w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

"Katecheci zobowiązani w naszej diecezji włocławskiej do odbywania rekolekcji w cyklu dwuletnim" - powiedział ks. Marcin Idzikowski z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, organizator spotkania.

Licheńskie rekolekcje podzielone na dwie tury - pierwsza rozpoczęła się w minioną niedzielę, 30-go czerwca i zakończyła się dziś wspólną modlitwą i spotkaniem z bpem włocławskim Wiesławem Alojzym Meringiem podczas Mszy św. o godz. 12:00 w licheńskiej bazylice. W pierwszej turze wzięło udział 140 katechetów.

Podczas spotkania bp Mering wskazał na szczególną rolę formacyjną, jaką w swojej pracy zawodowej mają spełniać katechecipróbować czynić uczniami Jezusa Chrystusa:
„Uczniami, którzy nie będą się Jezusa wstydzili; uczniami, którzy pozostaną mu wierni we wszystkim od alfy do omegi, bo na to trzeba w kontekście najrozmaitszych wydarzeń kłaść ogromny naciskna wierność przekazowi, orędziu ewangelicznemu”powiedział biskup włocławski. Dodał także, że „to nie my mamy je zmieniać, ale ono ma zmieniać nas”.     
Dodał, że pójście za Chrystusem nigdy nie było łatwe. A rekolekcje dla katechetów szczególnie ważne, gdyż mają ich uczyć trzech rzeczy: wierności wobec Jezusa, wierności wobec Jego przekazu i świadomości, że nie zostawieni sami sobie, ale poprzez upodabnianie się do Chrystusa, wypełniają swoje zadania.

W drugiej turze, która potrwa od dziś do soboty, 6-go lipca włącznie, weźmie udział mniejsza, bo 80-osobowa grupa katechetów.

"Rekolekcje dla katechetów trwają pełne trzy dni. Każdy dzień rozpoczyna się od jutrzni z krótkim słowem rekolekcjonisty. Oczywiście centralnym punktem każdego dnia jest Msza św. z homilią. Rekolektanci wysłuchują także konferencji, które skupione wokół ośmiu błogosławieństw Jezusa Chrystusa" - wyjaśnił ks. Idzikowski.

Ponadto czas uczestnikom rekolekcji upływa na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła. W trakcie rekolekcji rekolektanci uczestniczą także w drodze krzyżowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W wolnych chwilach spędzają czas na rozmowach z księżmi oraz na wymianie doświadczeń z pracy w szkole z innymi katechetami.

W tym roku wszystkie konferencje przygotował i głosi ks. dr hab. Jacek Szymański, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, który swoje rozważania oparł o 8 błogosławieństw Jezusa oraz na przykładach życia świętych Kościoła katolickiego, dzięki którym pokazuje, jak praktycznie można realizować dane błogosławieństwo w swoim życiu. W rekolekcjach łącznie weźmie udział ok. 220 katechetów świeckich. Organizatorem rekolekcji jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkają w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje i nabożeństwa odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części Sanktuarium.

Licheń Stary, 03 lipca 2013 r.