Wspomnienie Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Zakon sióstr anuncjatek, którego pierwszy dom w Polsce znajduje się w pobliżu miejsca pierwszych objawień Matki Bożej licheńskiej powstał w oparciu o regułę Dziesięciu Cnót Ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. 10 lipca będziemy obchodzić odpust w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w lesie grąblińskim.

Od marca 2009 r. w licheńskim sanktuarium mieszkają siostry anuncjatki. Jest to wspólnota monastyczna, klauzurowa, założona w 1502 r. przez św. Joannę de Valois, królową Francji. Joanna, jeszcze jako dziewczynka, pytała Matkę Bożą w jaki sposób mogłaby uczcić. W sercu usłyszała słowa Maryi: „Zanim umrzesz, założysz zakon na moją cześć. To największa radość, jaką możesz uczynić mojemu Synowi i mnie...".


Pierwszy klasztor powstał w Bourges we Francji. Po śmierci św. Joanny (zmarła 4 lutego 1505 r.) powstawały nowe klasztory i fundacje dzięki . o. Gabrielowi Marii, który z wielkim zaangażowaniem kontynuował dzieło św. Joanny. Gdy umierał, zostawiał zakon w pełnym rozkwicie. Duchowość anuncjatek można streścić w jednym zdaniu: „Naśladować Maryję, aby podobać się Chrystusowi”. Regułę ich życia stanowi Dziesięć Cnót Ewangelicznych Matki Bożej. Naśladują Najświętszą Maryję Pannę: Najczystszą, Najroztropniejszą, Najpokorniejszą, Najwierniejszą, Najpobożniejszą, Najposłuszniejszą, Najuboższą, Najcierpliwszą, Najmiłosierniejszą i Najboleśniejszą.

Gdy półtora wieku później . Stanisław Papczyński założył zakon marianów, nowa wspólnota została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską również na regule Dziesięciu Cnót Ewangelicznych.
Obecnie siostry, oprócz klasztorów we Francji, mają klasztor w Belgii, na Kostaryce oraz pierwszy klasztor w Polsce - w lesie grąblińskim.

Siostry anuncjatki wyróżniają się spośród innych zgromadzeń wielokolorowymi habitami. Każdy kolor ma inne znaczenie: szary symbolizuje pokutę i ubóstwo; czerwonymękę Chrystusa; białyczystość. Czarny kolor welonu to znak konsekracji zakonnej. Na szyi siostry noszą niebieską wstążkę z medalikiemna jego awersie przedstawione jest Dzieciątko Jezus w ramionach Najświętszej Maryi Panny, zaś na rewersie Dzieciątko Jezus i św. Joanna trzymająca w ręku krzyż. Dzieciątko nakłada na palec św. Joanny pierścionek na znak duchowych zaślubin. Habity sióstrna wzór franciszkańskiprzepasane sznurem z dziesięcioma węzłami, symbolizującymi regułę Dziesięć Cnót Ewangelicznych.

Uroczysta Msza odpustowa odbędzie się 10 lipca o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w lesie grąblińskim.