Pielgrzymi z lwowskiej parafii pw. Michała Archanioła
modlili się w Sanktuarium

Pomimo żaru lejącego się z nieba przybyli do Lichenia. Dla dorosłych podróż w takich warunkach jest wyzwaniem, tym bardziej pokonanie kilkusetkilometrowej trasy dla małych dzieci nie jest przyjemnym doświadczeniem. Jednak chcieli tu przybyć, aby móc pomodlić się przed Cudownym obrazem licheńskiej Pani.  

Mowa o pielgrzymach, którzy przybyli do Polski z Lwowa. to mieszkańcy osiedla Cichów na południowych obrzeżach miasta, którzy należą do parafii pw. św. Michała Archanioła:
„Od 8 lat  działa przy  naszej parafii ochronka prowadzona przez siostry służebniczki. Organizujemy na zakończenie co roku lub co dwa lata pielgrzymki po sanktuariach. W tym roku, jako że zbliża się rok . Edmunda Bojanowskiego, wybraliśmy trasę, gdzie żył błogosławiony”powiedział ks. Jacek Kocur, od 11 lat pracującylwowskiej parafii.  

Jak  wyjaśnił, . Edmund Bojanowski jest fundatorem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi oraz założycielem ochronek. Powodem do zorganizowania pielgrzymki była dziesiąta rocznica istnienia lwowskiej ochronki:
„Chcieliśmy w ten sposób uczcić założyciela. No a że Licheń znajduje się po drodze, więc trudno było tutaj, w tym wspaniałym miejscu, się nie zatrzymać i nie pokazać go tym ludziom, którzy pierwszy raz o tym miejscu słyszą, pierwszy raz tutaj są”- dodał ks. Kocur.

Ochronka jest całodziennym przedszkolem prowadzonym przez siostry służebniczki zgodnie z zasadami chrześcijańskiego wychowania w duchu . Edmunda Bojanowskiego.

Struktura parafii pw. św. Michała Archanioła polega na tym, że znakomitej większości to młode rodziny z małymi dziećmi. Jak wyjaśnił ks. Kocur, taka tendencja i model rodziny na zachodnich terenach Ukrainy robi się coraz modniejszy i dobrze postrzegany wśród młodych ludzi. W jego odczuciu starsze pokolenie jest mocno dotknięte przez system komunistyczny i ateizm, a młodzi ludzie odkrywają walory życia zgodnego z dekalogiem, z Bogiem.

Do lwowskiej ochronki należy czterdzieścioro dzieci, co spowodowane jest ograniczeniami lokalowymi. W planach jest jej powiększenie oraz przyjecie większej ilości dzieci.   

Do Lichenia przyjechało ponad 40 osób. Połowa z nich to rodzice, połowa dzieci, do tego 2 siostry oraz jeden ksiądz.  

Licheń Stary, 21 czerwca 2013 r.