XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Sybiraków

Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków przybędzie do Lichenia w dniach 19 - 20 czerwca. Będzie to już trzynaste spotkanie w Sanktuarium. Przed Cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej będą modlić się i dziękować za szczęśliwy powrót do Ojczyzny z zesłania.

Tradycja pielgrzymek Związku Sybiraków do Lichenia sięga 2000 roku. Już rok później w Sanktuarium został zbudowany Pomnik Sybiraków, który znajduje się na placu niedaleko bazyliki.

Historia Związku Sybiraków liczy sobie 84 lata. Nazwa Związku łączy się ze słowem SYBIR, który dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym, lecz symbolem represji Stalina i jego następców wobec Polaków zsyłanych do łagrów i więzień, najczęściej w dalekowschodnie strony byłego ZSRR.

Uczestnicy pielgrzymki do licheńskiego Sanktuarium najpierw w środę, 19 czerwca, o godzinie 19.00 wezmą udział we Mszy św. Następnego dnia, o godz. 11.00, odbędą się uroczystości pod pomnikiem Sybiraków. Nastąpi tam między innymi złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. Po tych uroczystościach zebrani przejdą do bazyliki, by o godzinie 12.00 wziąć udział w uroczystej Mszy św. odprawionej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.