Zabezpieczanie obiektów sakralnych i muzealnych


Proboszczowie parafii z terenu miasta Konina oraz powiatu konińskiego, burmistrzowie oraz wójtowie z okolicznych miejscowości, pracownicy ośrodków kultury, konińskiego muzeum oraz funkcjonariusze prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie uczestniczyli w konferencji pt. "Zabezpieczanie obiektów skarlanych i muzealnych oraz dóbr kultury w nich zgromadzonych", która wczoraj (14.11) odbyła sie w Domu Pielgrzyma ARKA w Licheniu Starym.

Podinsp. Waldemar Tyrański, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Koninie, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, w kościołach znajdujących się na terenie powiatu policja najczęściej odnotowuje pospolite kradzieże, w większości skarbonek. W roku 2012 konińska policja odnotowała 4 włamania do kościołów przy jednym takim zdarzeniu w 2011 roku. Jak dodał inicjatywa zorganizowania konferencji została zaproponowana, aby policja mogła spotkać sie z księżmi, porozmawiać z nimi i wymienić informacje w celu lepszej ochrony świątyń, których administratorami.  W swoim wystąpieniu przywołał ubiegłoroczną, zuchwałą kradzież pierścienia kard. Stefana Wyszyńskiego z katedry gnieźnieńskiej.

Charakterystykę zabezpieczeń przeciwpożarowych przedstawili: mł. bryg. Tomasz Wiśniewski oraz bryg. Jacek Stróżyński z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu skupili się głównie na zabezpieczaniu świątyń w trakcie ich ozdabiania przed Świętami Bożego Narodzenia oraz z okazji I Komunii ŚwiętejNadmienili, zdecydowanie najwięcej pożarów powstaje na skutek niesprawności instalacji elektrycznych, które bardzo często stare i rzadko modernizowane. Zagrożenie powodują także tymczasowe instalacje, przedłużacze oraz rozdzielniki prądowe, które wykorzystywane do ozdabiania żłobków bożonarodzeniowych oraz choinek znajdujących się w świątyniach:
"Przy zabezpieczaniu obiektów sakralnych należy zwrócić uwagę, że jest to obiekt użyteczności publicznej. Co prawda to obiekty kultu religijnego, ale to obiekty, w których przebywają ludzie i to w dużych zgromadzeniach. Musimy zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczne warunki ewakuacji. Myślę tutaj o szerokościach oraz ilościach drzwi ewakuacyjnych oraz o oznakowaniu tych drzwi. Również mam tutaj na uwadze wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy." - wyjaśnił brygadier Jacek Stróżyński.

Z kolei Alojzy Pawelczak, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. zabezpieczeń obiektów muzealnych i sakralnych, przywołał przykłady ze swojego ponad 50-letniego doświadczenia pracy rzeczoznawcy. Wtórując swoim poprzednikom zaakcentował najważniejsze aspekty bezpieczeństwa obiektów sakralnych oraz muzealnych, czyli właściwie funkcjonującą instalację elektryczną oraz odpowiedni system przeciwpożarowy. Dodał także, że takie kwestie, o ile to możliwe, należy planować na poziomie sporządzania planu obiektu. Jego zdaniem ważne jest też posiadanie profesjonalnych zabezpieczeń z odpowiednim certyfikowanym urządzeniami, które będą przekazywały sygnał o ewentualnym zagrożeniu do odpowiedniej jednostki nadzorującej:
"Jeśli chodzi o zabezpieczenie kościołów to mam na myśli systemy sygnalizacji pożaru, systemy sygnalizacji włamania i napadu, oraz w obiektach bardzo ważnych, tam gdzie zgromadzone bardzo duże dobra kultury polskiej, tam trzeba byłoby pomyśleć o dozorze telewizyjnym."

Na zakończenie uczestnicy konferencji zostali zapoznani z praktycznymi sposobami utrudniającymi włamanie zarówno do świątyń, jak i zwykłych mieszkań czy domów jednorodzinnych. Jan Szubert z Laboratorium Badawczego Instytutu Techniki Budowlanej w swoim wystąpieniu dał do zrozumienia uczestnikom konferencji, jak ważne jest należyte dobieranie okien, drzwi, stosowanie certyfikowanych zamków oraz innych elementów zabezpieczających przed włamaniem. Zaprezentowane zostały także filmy prezentujące jak w prosty sposób włamywacze w stanie sforsować okno czy drzwi wejściowe i dostać się do budynku.

Wczorajszą konferencję zorganizowała Komenda Miejska Policji w Koninie przy współudziale Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym.

Licheń Stary, 15 listopada 2012 r.