Ubóstwo - wyzwaniem dla współczesnego człowieka.


138 osób reprezentujących hospicja z całego kraju uczestniczyło w spotkaniu, które wczoraj (28.10) zakończyło się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

Uczestnicy Forum Hospicjów Polskich zjechali do Lichenia, aby tradycyjnie spotkać się i dyskutować o stanie hospicjów w Polsce. Jak co roku podczas licheńskich warsztatów przedstawiciele hospicjów poruszają jeden, konkretny temat i nad nim się pochylają, aby możliwie precyzyjnie go przedstawić i spróbować poszukać jak najlepszych rozwiązań do jego realizacji. W tym roku zagadnieniem wiodącym byłą kwestia ubóstwa:
"Temat się wziął ze zmagań wielu ostatnich miesięcy z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej. Tak się zastanawialiśmy na ile jeszcze bezinteresowni jesteśmy także w tej codziennej pracy. Inni nas chwalą, podziwiają, ale dobrze jest też zastanowić sie nad sobą." - powiedział ks. Andrzej Dziedziul z Hospicjum Domowego Księży Marianów w Warszawie.

Podczas trzydniowych warsztatów uczestnicy poruszali zagadnienia ogniskujące się wokół ewangelicznego ubóstwa, zastanawiali się jaki jest nasz stosunek do rzeczy materialnych, dyskutowali o tym czym jest własność publiczna i jak ludzie do tej kwestii potrafią się ustosunkować. Podczas spotkania swoimi doświadczeniami w pracy z ubogimi dzieliły się także siostry, dla których charyzmat ubóstwa jest wiodącym w ich posłudze zakonnej. Swoje doświadczenia zgromadzonym zaprezentowały m.in. siostry ze zgromadzenia Misjonarek Miłości oraz Małych Sióstr Jezusa. Głos zabrali także przedstawiciele wspólnoty "Chleb Życia". Nie zabrakło oczywiście pracy grupowej. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na małe podgrupy, dzięki czemu łatwiej było im podjąć dyskusję i dzielić sie swoimi indywidualnymi spostrzeżeniami wypracowanymi w toku pomocy ludziom ubogim.

W zorganizowanym po raz piąty licheńskim spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele hospicjów na Litwie oraz Słowacji, którzy podzielili sie swoimi doświadczeniami w pracy hospicyjnej ze swoimi kolegami z Polski. W Polsce funkcjonuje ok. 350 hospicjów (publicznych i niepublicznych), które prowadzone są przez stowarzyszenia, fundacje, zgromadzenia zakonne i Caritas.

Licheń Stary, 29 października 2012 r.