Dzień Papieski z apartamentami

„Jan Paweł II – Papież Rodziny” będzie hasłem tegorocznego, dwunastego już, Dnia PapieskiegoZostało ono wybrane ze względu na szczególne miejsce, jakie małżeństwo i rodzina zajmowały w nauczaniu ks. Karola Wojtyły, późniejszego metropolity krakowskiego, następnie papieża Jana Pawła II.

W ciągu całego roku w Kościele katolickim w sposób szczególny obchodzone dni związane z osobą papieża-Polaka. Poza datą Jego narodzin i śmieci bezapelacyjnie najważniejszym jest dzień, w którym Piotr Naszych Czasów, . Jan Paweł II, został wybrany głową Kościoła katolickiego na całym świecie.
W najbliższą niedzielę, 14-go października, obchodzony będzie XII Dzień Papieski. Z tej okazji dla pielgrzymów, którzy tego dnia przybędą do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, zostaną udostępnione pomieszczenia, w których mieszkał . Jan Paweł II w trakcie pobytu w Licheniu w 1999 roku:

„Zbyt często nasze świętowanie ogranicza się do tanich wzruszeń, jak bardzo Papież był wspaniały i jak wiele dla nas znaczył, ale jego nauczania nie znamy. Dzień papieski jest więc dla nas dobrą okazją do refleksji nad tym, czego . Jan Paweł II uczył. I dobrze by było, byśmy się tym nauczaniem przejęli.” – powiedział ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy licheńskiego sanktuarium.

W apartamentach można zobaczyć biurko, przy którym siedział . Jan Paweł II, stułę, którą miał na sobie 7 czerwca 1999 roku podczas poświęcenia licheńskiej bazyliki oraz inne pamiątki i eksponaty związane z Jego osobą. Księża marianie w apartamentach papieskich urządzili muzeum będące pamiątką odwiedzin naszego wspaniałego rodaka w Licheniu. Od wielu lat gromadzone w nim znaczki, monety, książki i wszelkie publikacje związane z życiem i pontyfikatem . Jana Pawła II.  

Ponadto w dolnej części licheńskiej wierni mogą zatrzymać się na chwilę modlitwy w kaplicy pw. . Jana Pawła II, którą 1 maja br. pobłogosławił Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Znajdują się w niej relikwie . Jana Pawła II: zaschnięta kropla Jego krwi, piuska oraz kielich z pateną, które podarował licheńskiemu sanktuarium podczas wspomnianej wizyty w 1999 roku.
Dodatkowych przeżyć związanych z obchodami Dnia Papieskiego z pewnością dostarczy melodia „Barki”ukochanej pieśni . Jana Pawła II, którą w Licheniu można usłyszeć codziennie o godzinie 10:37, czyli w godzinie ogłoszenia Go błogosławionym.

Z okazji XII Dnia Papieskiego polscy biskupi wystosowali także list, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie ciągłymi atakami na rodzinę. Zachęcają, by 14-go października modlić się o świętość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, aby wzmocnić rodzinę jako podstawową komórkę życia społecznego.

Dzień Papieski w Kościele katolickim w Polsce  obchodzony jest od 2001 roku i przebiega w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Przypada zawsze w niedzielę poprzedzającą 16-go października, czyli rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. W całej Polsce z tej okazji odbywają się koncerty, wydarzenia kulturalne i artystyczne, happeningi oraz zbiórki pieniędzy na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”która finansuje stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.
Od 27 lipca 2005 dzień 16-ty października jest świętem państwowym ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.