Inauguracja Roku Szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy

Przy dźwiękach orkiestry dętej oraz z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczęły dziś (11-go października) nowy rok szkoleniowy Ochotnicze Hufce Pracy (OHP).

W uroczystej inauguracji roku szkoleniowego 2012/2013 wzięło udział blisko 1000 osób z całej Polskiuczniów, wychowawców, księży i osób związanych z OHP. Wśród gości znaleźli się m.in. Wojciech Szewczyk, z-ca komendanta głównego OHP, Piotr Zerbe, komendant OHP dla województwa wielkopolskiego, a także ks. prałat Jarosław Sroka, krajowy duszpasterz OHP. Z ramienia Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium, przybyłych powitał ks. Wiktor Gumienny, kustosz, który wyraził ogromną radość z faktu, że Ochotnicze Hufce Pracy już po raz 16.  przybyły do Lichenia, aby w tym szczególnym miejscu, z Jezusem i Maryją, rozpocząć kolejny rok nauki i pracy.

Uroczystości rozpoczęły się dziś o godz. 11:00 na palcu przed dzwonnicą. Podczas powitania Piotr Zerbe przytoczył słowa . Jana Pawła II wypowiedziane w 1997 roku w Poznaniu: „Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, uwalnia człowieka od lęków i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych”. Jak wyjaśnił słowa te nie zostały przez niego przytoczone przypadkowo:
„Nasza inauguracją jest szczególną, gdyż zbiega się z pierwszą rocznicą otrzymania przez Ochotnicze Hufce Pracy patronatu . Jana Pawła II. (…) Zaczął się nowy rok szkoleniowy OHP. Dla was, młodzieży, to kolejny etap zdobywania wiedzy niezbędnej by przygotować się do dorosłego życia, a dla wychowawców i nauczycieli oraz katechetów kolejny rok dzielenia się wiedzą i doświadczeniem życiowym. Jak co roku przed nami program edukacyjny i wychowawczy, który należy realizować. Wszytko po to, aby zapewnić wam  zgłębianie wiedzy, jak i najlepszy rozwój  intelektualny i osobowościowy.”

Po części oficjalnej wszyscy w paradnych szyku udali się do bazyliki licheńskiej, by przed Cudownym Obrazem modlić się o potrzebne łaski w nowym roku szkoleniowym i dziękować za wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej w minionych 12-tu miesiącach. Mszy św. przewodniczył ks. Jarosław Sroka, krajowy duszpasterz OHP, który do zgromadzonych wiernych wygłosił także homilię. W trakcie nabożeństwa odbyło się ślubowanie uczniów z pierwszych klas, a na zakończenie został odmówiony Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej.

„Tutaj inaugurujemy rok szkolny dla wszystkich hufców pracy z całej Polski. To świadczy o tym, że to miejsce jest dla nas takie szczególne, wyjątkowe i tutaj właśnie przychodzimy na dobry początek. Zrodziła się taka tradycja w OHP, że rozpoczynamy rok szkolny z Matką Bożą. Na fundamencie wiary chcemy budować naszą przyszłość, a kończymy rok szkolny ogólnopolską pielgrzymką do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Spięliśmy taką klamrą początek i koniec. Zaczęliśmy i kończymy u Matki Bożej, czyli zapraszamy Matkę Bożą do całego procesu wychowawczego w Ochotniczych Hufcach Pracy.” – wyjaśnił ks. Jarosław Sroka.

Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi udali się pod pomnik . papieża Jana Pawła II, aby poprzez złożenie kwiatów i krótką modlitwę oddać hołd swojemu patronowi i wielkiemu rodakowi.
Na dzisiejsze uroczystości do Lichenia przybyli przedstawiciele OHP m.in. z: Wrocławia, Poznania, Opola, Gdańska, Szczecina, Zielonej Góry.   
Obchody uświetniła Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną” z Kalisza. Organizatorem  pielgrzymki Ochotniczych Hufców Pracy do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej była Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu.  

Licheń Stary, 11 października 2012 r.   

Ks. Jarosław Sroka, duszpasterz OHP