Egipski biskup w Licheniu mówi o trudnej sytuacji  chrześcijan w Jego kraju

Prześladowania chrześcijan w krajach muzułmańskich, gdzie dominującym wyznaniem jest Islam, nie mrzonką. Wyznawcy Jezusa Chrystusa prześladowani, dyskryminowani i niejednokrotnie giną za swoją wiarę. O trudnej sytuacji chrześcijan w Egipcie, 80 milionowym kraju, gdzie tylko 15 % populacji stanowią chrześcijanie, mówił dziś w Licheniu bp Makarios Kaldas z diecezji Ismalia w Egipcie.

Koptyjski biskup Makarios Kaldas z diecezji Ismalia przybył do Polski na zaproszenie organizacji „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. W trackie pobytu w naszym kraju hierarcha chce przedstawić trudną sytuację egipskich chrześcijan na tle politycznych i gospodarczych zmian, jakie dokonują się w Jego kraju:
„W Egipcie przechodzimy obecnie okres transformacji. Mamy nadzieję, że będziemy mieć liberalnego prezydenta, który pozwoli utrzymać takie same prawa dla wszystkich obywateli. Koptyjscy chrześcijanie mieszkający w Egipcie nie mogą być obywatelami drugiej kategorii. Muszą być równi w swoich prawach z Muzułmanami. Jeśli skrajnie islamistyczna partia będzie rządzić w Egipcie, niezwykle trudno będzie żyć w tym kraju chrześcijanom, korzystać z praw czy też budować nowe kościoły.”

Dzisiejszy dzień jest dla Egipcjan niezwykle ważny, gdyż właśnie dziś wybierają nowego prezydenta, który będzie rządził po obalonym Hosnim Mubaraku. Zdaniem ks. Rafała Cywki z papieskiego stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w potrzebie”, który towarzyszy egipskiemu biskupowi, dzisiejszego dnia ważą się losy tego kraju:
„Dziś trwają wybory prezydenckie, w których ważą się losy chrześcijan, bo jeśli wygra je przedstawiciel grupy fanatycznej Bractwa Muzułmańskiego to wówczas wypełni to, co obiecał 29-go maja tego roku, kiedy powiedział, że chrześcijanie albo będą płacili potężny haracz za swoją obecność w Egipcie, albo muszą Egipt opuścić.”

W opinii ks. Cywki jest to bardzo niepokojące dla wspólnoty chrześcijan w Egipcie. Wizyta bpa Kaldasa w Polsce ma przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi chrześcijańskiej Europy na wewnętrzne problemy Egiptu, gdyż nie zawsze informacje docierające na Zachód są wiarygodne. Zapytany o szanse na zwycięstwo w wyborach liberalnego kandydata odpowiedział, że są one marne i los chrześcijan mieszkających w Egipcie leży w dużej mierze w rękach Boga.

W Egipcie zaobserwować można liczne objawy dyskryminacji chrześcijan. Muzułmanin nie może poślubić chrześcijanki i odwrotnie. Jeśli ojciec rodziny chrześcijańskiej przejdzie na islam, to jego żona i dzieci są wykluczone z dziedziczenia majątku. Niepełnoletnie dzieci z urzędu stają się muzułmanami jeśli ich ojciec przejdzie na islam. Jeśli Muzułmanin zmieni wyznanie traci wszystkie prawa własności.

„Będzie nam trudno żyć w takiej sytuacji. Mamy nadzieje, że wybrany zostanie liberalny prezydent, który będzie traktował całe egipskie społeczeństwo w sposób równy i jednakowy, aby wszyscy mogli żyć w jednym kraju jako bracia. Zawsze żyliśmy jako przyjaciele i jako dobrzy obywatele i mamy nadzieje na zachowanie dotychczasowego statusu quo w przyszłości.” – dodał bp Makarios Kaldas.

Bp Makarios Kaldas do Polski przyleciał w miniony piątek, 15-go czerwca, na zaproszenie organizacji „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Spotkał się już z przewodniczącym komisji ds. dyskryminacji chrześcijan działającym przy polskim parlamencie. Dziś w licheńskim sanktuarium podczas Mszy Świętych stara się zwrócić uwagę wiernych na problemy chrześcijan w Egipcie. W trakcie pobytu w naszym kraju uda się jeszcze do Lubina, Legnicy, Warszawy, Karkowa, Tychów i Żywca.  


Licheń Stary, 17 czerwca 2012 r.   

Bp Makarios Kaldas, diecezja Ismailia w Egipcie