Ogólnoświatowa Sztafeta Różańcowa

W 60 sanktuariach na całym świecie wierni modlą się dziś na różańcu polecając opiece swoich kapłanów, diakonów i biskupów. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej po raz drugi włączyło się w wspólnotę modlitwy.   

Inicjatywa modlitewnej Ogólnoświatowej Sztafety Różańcowej zrodziła się w irlandzkiej wspólnocie katolików, głównie osób świeckich. Przez dwadzieścia cztery godziny nieustannej modlitwy w ośrodkach kultu maryjnego na całym świecie katolicy modlą się dziś w intencji księży, diakonów i biskupów odmawiając różaniec w ich intencji.
Idea sztafety różańcowej jest prosta: w każdym z 60 sanktuariów w ciągu jednego dnia wierni będą modlić się wyznaczoną częścią różańca o ustalonej godzinie, dziękując Bogu za swoich duchowych przewodników i prosząc o wstawiennictwo i opiekę dla nich Najświętszą Maryję Pannę. W ten sposób w ciągu całej doby świat zostanie opleciony modlitwą za duszpasterzy Kościoła.  
 
W Licheńskim Sanktuarium modlitwa rozpoczęła się dziś przed południem:
„Sztafeta różańcowa ma wspierać modlitwą kapłanów. Główna idea tej sztafety to jest modlitwa o uświecenie kapłanów. Zdajemy sobie sprawę, że kapłani potrzebują modlitwy, my sami potrzebujemy modlitwy, i stąd nasze włączenie w to dzieło.” – powiedział ks. Sławomir Homoncik, v-ce kustosz licheńskiego sanktuarium, który w tym roku przewodniczył modlitwie różańcowej w trakcie sztafety.
Licheńskie sanktuarium modliło się jako 23. z koleiod godziny 11:30 do godziny 12:00. Przysłowiowa „pałeczka” została przejęta przez Licheń z Watykanu, z bazyliki św. Piotra. Po zakończeniu trzydziestominutowej modlitwy rozważania zostały przekazane do Częstochowy, gdyż to właśnie Jasna Góra jest drugim sanktuarium w Polsce, które przyłączyło się do tej inicjatywy.  

Przez pół godziny w Licheniu modlono się rozważając tajemnice chwalebne w następujących intencjach:
- aby kapłani byli przynoszącymi pokój i pojednanie,
- aby kapłani byli świadkami nadziei,
- aby kapłani byli napełnieni mocą Ducha Świętego,
- aby kapłani wiedli życie prawdziwie oddane Matce Bożej,
- modlimy się za naszych biskupów, prezbiterów i diakonów.

Dzień Sztafety Różańcowej przypada w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.  Jan Paweł II ustanowił Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dniem modlitwy o uświęcenie księży. Od 2002 r. właśnie tego dnia na całym świecie katolicy modlą się w tej intencji.

Licheń Stary, 15 czerwca 2012 r.