Po raz czternasty u stóp Matki Bożej Licheńskiej

Już po raz czternasty Duszpasterstwo Zawodowe Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska przybędzie do Lichenia, na coroczną pielgrzymkę do Matki Bożej Licheńskiej.

Zjazd odbędzie się 11 maja. Tradycją jest że odbywa się co roku, w drugi piątek maja. Organizatorzy przewidują że do Lichenia przybędzie około dwóch tysięcy osób. Uczestnicy pielgrzymki od godziny 9.00 będą zwiedzać Sanktuarium. O godzinie 11.00 wezmą udział w Godzinie Różańcowej. Modlitwa odbędzie się w Kaplicy Trójcy Świętej. Głównym punktem wizyty w Sanktuarium będzie Msza Święta. Eucharystia odbędzie się o godzinie 12.00 w nawie głównej bazyliki. W czasie Liturgii homilię wygłosi ks. Grzegorz KrząkałaDuszpasterz Krajowy  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Po Mszy Świętej uczestnicy zgromadzą się na schodach bazyliki, by uwiecznić swój pobyt na wspólnym, pamiątkowym zdjęcia.

Duszpasterstwo Zawodowe ma kilkunastoletnią tradycję. Formacja ta ma charakter religijny i duchowy. Jej głównymi celami przede wszystkim: troska o kształtowanie postaw zgodnych z zasadami Ewangelii, włączanie się w proces budowania ładu społecznego w Polsce w oparciu o zasady katolickiej nauki społecznej, troska o wypełnianie obowiązków zawodowych i pracowniczych, upowszechnianie katolickiej etyki społecznej i zawodowej w środowiskach pracy, bieżące informowanie pracowników o działalności duszpasterstwa na swoim terenie, diecezji, w kraju.


Licheń, 9.05.2012 r.