Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest szczególnym miejscem, do którego wielu pielgrzymów przyjeżdża właśnie po to, by się wyspowiadać. Zostawiają swoje bóle i troski u stóp licheńskiej Matki, prosząc Boga o wybaczenie i odpuszczenie grzechów. Najbliższe rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej odbędą się w dniach 14 - 17 marca 2013 r.

Spowiedź generalna jest spowiedzią z całego życia. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zauważono dobro jakie niesie ona ze sobą. W XIV wieku papież Benedykt XI wydał konstytucję inter cunctas, która pochwala praktykę spowiedzi generalnej.

Tak jak przy każdym Sakramencie pokuty i pojednania w spowiedzi generalnej powinny się znaleźć: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Przygotowując się do spowiedzi z długiego okresu życia należy szczególnie starannie przeprowadzić rachunek sumienia. Ten sakrament nie może stać się rachowaniem z przeszłością lub mechanicznym wyliczaniem grzechów.

Przygotowujący się powinien wzbudzić w sobie szczególnie głęboki żal za grzechy. To doświadczenie daje uczestnikom rekolekcji pełniejsze oczyszczenie wewnętrzne, wolność serca i bardziej intymne zjednoczenie z Bogiem.

Program rekolekcji zawiera rozważania, katechezy i konferencje. Oprócz opieki duchowej każdy z uczestników jest zachęcony do codziennej Eucharystii, medytacji, modlitwy wspólnej i osobistej. Rekolekcje odbywają się w papieskim domu rekolekcyjnym na terenie Sanktuarium. Jest to miejsce, gdzie Jan Paweł II w czerwcu 1999 r. spędził dwie noce.


Koszt rekolekcji wynosi 200 (3 noclegi, codzienne posiłki). Rozpoczynają się w czwartek po południu, a kończą niedzielnym obiadem. W celu uzyskania dokładniejszych informacji i zapisania się, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Pielgrzyma - tel. (63) 270 81 63.