Konwiwencje grupy neokatechumenalnej

Seksualność, dziewictwo i małżeństwo – to trzy główne tematy konwiwencji grupy neokatechumenalnej z parafii pw. Matki Bożej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie, które w ten weekend odbywają się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

W trakcie każdej konwiwencji neokatechumeni zapoznają się z treściami konkretnego tematu, który jest poruszany, rozważają Słowo Boże, wysłuchują także wielu katechez, toczą dyskusje na dany temat. Jednak nadrzędnym celem spotkania jest, zgodnie z wzorem wspolnoty pierwszych chrześcijan, jednoczenie się i lepsze poznawanie się nawzajem członków wspólnoty:
„Takie spotkanie przede wszystkim ma na celu, abyśmy my, jako wspólnota, mogli się zżywać, mogli być razem, mogli się poznawać. A wszystko dzięki wspólnemu przeżywaniu liturgii pokutnej, uczestnictwu w Eucharystii, we wspólnych agapach. Wszystkie te elementy budują jedność naszej wspólnoty. Znamy się coraz lepiej i dzięki temu możemy coraz lepiej pełnić tę posługę, do której zaprasza nas Pan Bóg, czyli bycia znakiem miłości i jedności we współczesnym świecie, który jest tak podzielony, pełen rozłamów i dający tyle niepokojów w sercu” – powiedział pan Bogdan Żurawski, organizator spotkania.

Bydgoska grupa neokatechumenalna istnieje od 23 lat. Dzięki przebywaniu we wspólnocie łatwiej jest jej członkom pokonywać przeciwności, jakie świat stawia przed nimi.
„Neokatechumenat to droga, która służy odnowieniu chrztu. Katechumen to jest człowiek, który idzie w kierunku wiary dojrzalej. I tak jak było w pierwotnym Kościele, pieczęcią wiary każdego katechumena jest przyjęcie chrztu. Dziś wszyscy, którzy należymy do Kościoła, jesteśmy ochrzczeni, dlatego też używamy określenia „neokatechumenat”, czyli idziemy drogą do wiary dojrzałej, na końcu której następuje odnowienie sakramentu chrztu świętego” – dodał Bogdan Żurawski.

W licheńskich konwiwencjach bierze udział 29. członków  grupy neokatechumenalnej z parafii pw. Matki Bożej Męczenników w Bydgoszczy. Spotkanie odbywa się w Domu Pielgrzyma ARKA znajdującym się nieopodal bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Licheń Stary, 06 listopada 2011 r.