Poznański Caritas w Licheniu

Ponad sto osób należących do parafialnych zespołów Caritas Archidiecezji Poznańskiej uczestniczy w rekolekcjach formacyjno – szkoleniowych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W trakcie trzydniowego spotkania uczestnicy rekolekcji mogą pogłębić swoją duchowość, która jest niezwykle ważna w codziennej pracy, uczestniczą we Maszach św., rozważają Słowo Boże i spędzają czas na spacerowaniu alejkami licheńskiego sanktuarium.

„Raz w roku staramy się, aby każdy parafialny zespól Caritas przyjechał na takie rekolekcje, aby nabrał ducha. Działania Caritas to nie są tylko działania materialne, ale także i duchowe.  Każdego roku chcemy, aby członkowie parafialnych zespołów Caritas mieli możliwość nabrania tego dobrego, Bożego ducha. Dlatego przyjeżdżamy do Lichenia” – powiedział ks. Tomasz  Ren z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

W trakcie trzydniowego spotkania uczestnicy rekolekcji biorą udział we Mszach św., konferencjach formacyjno – szkoleniowych, mogą także skorzystać z sakramentu pojednania. Poza kwestiami typowo duchowymi, mogą także spędzać czas na spacerowaniu urokliwymi alejami licheńskiego sanktuarium w otoczeniu jesienniej przyrody.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej prowadzi szereg działań mających na celu pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jaki i duchowej:
„Jako Caritas Archidiecezji Poznańskiej prowadzimy bardzo szeroką działalność: prowadzimy dom dla młodzieży uzależnionej od narkotyków w Wierzenicy, świetlice socjoterapeutyczne, trzy przedszkola (w Poznaniu, Mosinie i Swarzędzu) oraz jadłodajnie, w których każdego dnia wydawanych jest ok. 1500 ciepłych posiłków. Przez cały rok wspieramy ok. 54. tysięcy ludzi poprzez przygotowanie dla nich paczek żywnościowych” – dodał ks. Tomasz Ren.

W ramach Caritas Archidiecezji Poznańskiej działają także Szkolne Koła Caritas. Należy do nich młodzież, która pragnie pomagać ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Licheńskie rekolekcje potrwają do niedzieli, 6 listopada.

6 listopada 2011 r.