Dzień Świętości Życia w licheńskim Sanktuarium

25 marca w Kościele Katolickim jest tradycyjnie obchodzony jako Święto Zwiastowania Pańskiego.  Od 1998 roku jest to także Dzień Świętości Życia.

W jego obchody włączyli się księża marianie z licheńskiego Sanktuarium. Punktualnie o godzinie 12:00 w bazylice mniejszej Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej została odprawiona  uroczysta Msza św. w intencji wszystkich tych, którzy pragną począć dziecko.

Najświętszej Eucharystii przewodniczył ks.Robert Krzywicki, Duszpasterz z Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W trakcie homilii nawiązał do Kościoła jako jednej wielkiej rodziny, w której należy szukać oparcia:
„Gromadzimy się dziś u stóp Pani Licheńskiej, aby wspólnie modlić się i wypraszać potrzebne łaski dla tych, którzy pragną począć dziecko. Bądźmy dla nich wsparciem, módlmy się za nich, aby czuli, że nie są sami ze swoim problemem. Niech wiedzą, że ich duchowe siostry i bracia są z nimi w tych trudnych chwilach, że modlą się za nich prosząc dobrego Boga o upragnione przez nich potomstwo” - powiedział ks. Krzywicki.

W trakcie południowej Mszy św. został odśpiewany Magnifikat (Magnificat anima mea Dominum).
Wierni zgromadzeni w świątyni wspólnie z kapłanem odmówili także jedną dziesiątkę różańca w intencji par oczekujących na poczęcie dziecka.  

Od grudnia 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej działa poradnia naprotechnologii. Jej zadaniem jest niesienie pomocy parom małżeńskim, które bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka. Poradnia znajduje się w budynku Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, tuż przy golgocie.

Wszystkie osoby, które chciałyby modlić się w intencji par pragnących począć dziecko mogą zgłaszać się pisząc na adres: zycie@lichen.pl.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 roku jako odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium Vitae”, w której Ojciec Święty sprzeciwił się wszelkiego rodzaju zabójstwom, ludobójstwu, spędzaniu płodu, eutanazji i dobrowolnym samobójstwom oraz potępił „działania naruszające całość osoby ludzkiej” - tortury, okaleczenia oraz próby wywierania przymusu psychicznego.   
Dzień Świętości Życia obchodzony jest przez Kościół Katolicki już po raz 13.


25 marca 2011