Radujcie się!

W niedzielę Gaudete głównej Mszy Świętej w bazylice licheńskiej towarzyszył obrzęd intronizacji Pisma Świętego, a wierni po liturgii otrzymali egzemplarze ksiąg Ewangelii.

„Ta niedziela, jest niedzielą radości” – podkreślał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium, celebrujący południową Eucharystię w licheńskiej świątyni. „Adwent ma nam pomóc, abyśmy się otworzyli na Chrystusa, zatęsknili za Nim i chcieli Go przyjąć do swojego życia” – mówił kapłan. Radość III niedzieli adwentu podkreśla także różowy kolor szat liturgicznych używany jedynie dwa razy do roku.
Liturgię rozpoczęło procesyjne wniesienie ewangeliarza. „Dziś chcemy uczcić obecność Boga w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, którego słowa są słowami kochającego Boga. Czas Adwentu ma być naznaczony wsłuchiwaniem się w słowa zapisane w Piśmie Świętym” – wyjaśnił ksiądz kustosz. Zakonnik podkreślał, że III niedziela adwentu jest wezwaniem do radości, ponieważ święto Bożego Narodzenia jest już blisko, spełni się Boża obietnica i zostaną spełnione nasze tęsknoty i oczekiwania. To także okazja do refleksji, jakie jest nasze codzienne życie.
„Czy w moim życiu jest obecna ta prawdziwa radość, która jest Bożym darem?” – pytał ksiądz Kumala. „Może dzisiejsza niedziela pokaże nam, gdzie jest źródło nieustannego narzekania w nas i braku radości w naszym życiu. Często jesteśmy niezadowoleni z naszego życia, a stąd bierze się postawa pretensji i smutku. Dlatego trzeba nam odkryć tę autentyczna radość, która nie polega na tym, że znajdziemy chwilę na rozrywkę. Nie musimy szukać dodatków, nie musimy być pobudzani przez używki, by być radośni! Trzeba nam szukać prawdziwego źródła chrześcijańskiej radości. Tym prawdziwym źródłem jest Pan Bóg” – podkreślił kustosz licheńskiego sanktuarium. Zdaniem kaznodziei, spotkanie z Bogiem ma być czasem radosnym. W Jego obecności mamy się czuć szczęśliwi, otworzyć nasze serca, by wyrażać tę radość wobec Boga i ludzi.
W czytaniach, które były przeznaczone na Niedzielę Gaudete znalazły się m. in. słowa Św. Pawła: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”. „Człowiek zakorzeniony w Bogu, wie, ze wszystko od Boga zależy i że On nas wszystkim obdarzy. On będzie nas nieustannie otaczał swoją troską – o tym musimy sobie nieustannie przypominać.” – zachęcał ks. Kumala, wyjaśniając, że wspomniana prze Apostoła, nieustanna modlitwa to nieustanne przebywanie w obecności Boga. „Czy to nie jest namiastka nieba, gdzie będzie wieczna radość?” – zauważył marianin.
Podczas Eucharystii modlono się także m.in. za ofiary wprowadzenia stanu wojennego w naszej Ojczyźnie, które miało miejsce 39 lat temu. Na zakończenie liturgii poświęcone zostały egzemplarze ksiąg Ewangelii, które pielgrzymi mogli otrzymać po mszy. W modlitwie błogosławieństwa proszono o dar chętnego czytania i wprowadzania Bożego Słowa w życie.  Po Mszy św. odbył się Koncert pieśni adwentowych „Rorate caeli” w wykonaniu organistów bazyliki licheńskiej, Barbary Kaczor i Jacka Hyżnego. Wierni mieli również okazję wziąć udział w kiermaszu świątecznym, podczas którego można było zakupić ozdoby świąteczne przygotowane przez mieszkańców licheńskiego hospicjum oraz wolontariuszy. Dochód zostanie przeznaczony na potrzeby Hospicjum.
W rozpoczynającym się tygodniu, księża marianie zapraszają na Dzień modlitw w intencji matek oczekujących potomstwa, we Wspomnienie Oczekiwania Matki Bożej, w piątek, 18 grudnia. Podczas  Mszy św. o godz. 18.00, odbędzie się specjalne błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. Z kolei w najbliższą niedzielę, 20 grudnia, po Mszy św. o godz. 12.00 zaplanowane zostało błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus. Zakonnicy zapraszają rodziny z dziećmi, które otrzymają figurki Dzieciątka Jezus do ich bożonarodzeniowej szopki.

Licheń, 13 grudnia 2020 r.