Pozostało 40 dni do beatyfikacji Jana Pawła II

Dzięki nauczaniu Jana Pawła II, nauczyłam się odnajdywać Boga we wszystkim, co mnie otacza. Wiem, że Bóg jest obecny zarówno w małej kropli deszczu, jak i w przepięknych i radosnych promieniach słońca. Ojciec Święty  nauczył mnie, w jaki sposób iść przez życie z Bogiem, i jak zło dobrem zwyciężać. – czytamy w jednym ze świadectw nadesłanych do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

Nadesłane świadectwa będą czytane podczas nocnego czuwania, z 30 kwietnia na     1 maja 2011 r., w bazylice licheńskiej. Jesteśmy przekonani, że te świadectwa, ukażą ogrom dobra, jakiego doświadczyliśmy dzięki Janowi Pawłowi II. Zachęcamy do przysyłania listów i e-maili, w których podzielicie się informacjami o tym, jak posługa Jana Pawła II i świadectwo jego życia wpłynęły na Wasze życie.

Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II odbędzie się w Rzymie 1 maja
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Czas ostatnich przygotowań do tych uroczystości przypada na okres Wielkiego Postu, w którym Kościół zachęca, by się nawracać i zbliżać do Boga poprzez post, pokutę i jałmużnę.Kościół proponuje wiernym przeżycie tego okresu liturgicznego, aby odnowili się wewnętrznie przez obcowanie ze słowem Bożym i mogli wyrazić w swoim życiu miłość, którą Chrystus rozlewa w sercach wierzących w Niego mówił Jan Paweł II w orędziu na Wielki Post w 1998 r.

To tylko jeden fragment z wielu przemówień, jakie Papież kierował do wiernych. Przemówienia Jana Pawła II zapadały w pamięć. Tak samo sytuacje, w których pokazywał, że można żyć w sposób prawdziwie chrześcijański. W 1981 r., niedługo po zamachu na jego życie, powiedział:
Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem.

To właśnie Jan Paweł II w 2000 r. ustanowił pierwszą niedzielę po Wielkanocy Świętem Miłosierdzia Bożego. Stało się tak, w odpowiedzi na wizje św. siostry Faustyny Kowalskiej. Jezus prosił w nich, o ustanowienie święta, w którym kapłani będą głosili Miłosierdzie Boże. 
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (…) W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar... czytamy w "Dzienniczku".

Pięć lat później, w 2005 r., w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego, Jan Paweł II
człowiek, który miał wpływ na życie wielu z nas, odszedł do Domu Ojca.

Za beatyfikację Jana Pawła II, dar jego życia i posługi, będziemy także dziękować w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Zapraszamy na uroczystości, które rozpoczną się 30 kwietnia i potrwają do 3 maja 2011 r. W programie znajdzie się czas na wspólną modlitwę, refleksje, koncert, projekcję filmu o wizycie Papieża w Licheniu i zwiedzanie apartamentów, w których przebywał. Specjalnie na to wydarzenie, Sanktuarium przygotowuje książeczkę z myślami Jana Pawła II, którą na pamiątkę otrzymają uczestnicy uroczystości dziękczynnych w Licheniu.

23 marca 2011 r.