Odpust św. Doroty

W niedzielę 6 lutego w kościele pod wezwaniem św. Doroty w Licheniu Starym odbył się odpust parafialny. Uroczysta suma odpustowa została odprawiona o godz. 10.30. Mszę św. celebrował ks. prałat Henryk Włoczewski, dziekan dekanatu konińskiego drugiego.

Święta Dorota żyła na przełomie III i IV w. n.e. Zginęła śmiercią męczeńską poprzez ścięcie w czasach prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Jest patronką ogrodników, botaników i młodych małżeństw. W ikonografii przedstawiania jest jako młoda kobieta w stroju królewskim z koszem jabłek i róż w dłoniach.

Kościół p.w. św. Doroty w Licheniu Starym został konsekrowany w 1858 roku. W trakcie II wojny światowej hitlerowcy urządzili w świątyni ośrodek Hitlerjugend. Po wojnie, od 1949 r., opiekunami parafii i sanktuarium  zostali księża marianie, którzy posługują tu po dziś dzień.

Do 2006 roku w kościele pw. św. Doroty znajdował się Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej.  W 2008 roku świątynia została generalnie odrestaurowana - nie zmienił się jedynie wygląd choru i organów.