1 proc. podatku na Fundację Spem Donare

Każdego roku rozliczając się z podatku dochodowego możemy wesprzeć organizacje pożytku publicznego. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej działa Fundacja Spem Donare, uprawniona do otrzymania 1 proc. podatku, poprzez którą księża marianie mogą bezpłatnie wspierać potrzebujących. Nazwa Fundacji — Spem Donare, czyli ,,dawać nadzieję” — najpełniej wyraża jej misję: niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego.

W ramach Fundacji Spem Donare funkcjonują: Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, Naprotechnologia – Ośrodek Wsparcia Płodności oraz świetlica parafialna. W ramach dzieł miłosierdzia licheńskie sanktuarium zapewnia opiekę medyczną osobom ciężko chorym, pomoc duchową i psychologiczną osobom uzależnionym, samotnym i pokrzywdzonym, a także pomoc dzieciom, przychodzącym do świetlicy, które potrzebują m.in. pomocy w nauce.

Pieniądze przekazane z 1 proc. podatku, to kropla w morzu potrzeb, ale zarazem ogromna pomoc. A ta jest bardzo potrzebna – utrzymanie bezpłatnego hospicjum generuje wysokie koszty. — Środki przekazane z 1 proc. podatku przeznaczamy, na działalność statutową, głównie na funkcjonowanie hospicjum, m.in. na zakup leków czy środków opatrunkowych. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala na jednoczesne przyjęcie 22 pacjentów. Licheńskie hospicjum jest zawsze pełne i z reguły kilkanaście osób oczekuje na przyjęcie– informuje Katarzyna Muzykiewicz, dyrektor licheńskiego hospicjum. – Darczyńcy o nas pamiętają, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Większość wspiera nas drobnymi kwotami, ale systematyczność buduje wartość – dodaje. Zasadniczym źródłem utrzymania hospicjum jest kontrakt z NFZ oraz wsparcie ze strony Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – a więc pielgrzymów i dobroczyńców.

Osoby pragnące wesprzeć działalność licheńskiej Fundacji mogą w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać nazwę Fundacja Spem Donare oraz numer KRS 0000300810. Szczegółowe informacje o działalności licheńskiego hospicjum można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.hospicjum.lichen.pl. 

 Licheń Stary, 1 lutego 2019 r.