Cudowny Krzyż licheński

W piątkowy wieczór 14 września na częściowo zaszytą półmrokiem nawę główną bazyliki licheńskiej bił blask Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej i Krzyża umieszczonego tuż obok ołtarza.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego celebrowane było o godz. 19 Mszą Św. pod przewodnictwem ks. Jarosława Hybzy MIC, który wygłosił także homilię. – Krzyż jest znakiem zbawienia, którym Chrystus zwyciężył nasz grzech i szatana, otwierając nam bramy nieba – rozpoczął kaznodzieja. Warto również pamiętać, że Krzyż ma wymiar pasyjny i paschalny, bo symbolizuje pasję Chrystusa, Jego śmierć i równocześnie przejście do nowego życia, zmartwychwstanie Jezusa.

Marianin w dalszej części rozważania przedstawił 5 wymiarów Krzyża, za homilią ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka, wygłoszoną w 2014 roku w katedrze na Wawelu.
5 wymiarów krzyża. Kaznodzieja odniósł się do homilii z katedry krakowskiej:
1. Krzyż jest znakiem relacyjnym – relacji człowieka do Boga, człowieka do drugiego człowieka i człowieka do siebie samego. Jezus umiera w relacji do dwóch łotrów, do najbliższych i wszystkich ludzi. Krzyż zawsze ukrywa głęboką relację miłości. „Na krzyżu poślubił mnie Pan” śpiewa Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.
2. Kolejna przestrzeń krzyża to zgorszenie. Krzyż jest dla wielu znakiem hańbiącym, niezrozumiałym. To znak paradoksalny, przekracza nasz umysł. Zwykle ucieka się od tego, co zadało nam ból. Krzyż jest pełen bólu, a jednak my go kontemplujemy.
3. Krzyż jest też znakiem wyprzedzającym rzeczywistość. Bóg jest tak miłosierny, że wyprzedza nasze nawrócenie. Pierwszy wyciąga do nas rękę, przebacza, jest o krok przed nami.
4. Krzyż jest znakiem ofiary. Bóg składa swojego Syna w ofierze – oszczędził Izaaka, a nie oszczędził własnego Syna, który umarł za nas na Krzyżu. Syn został wydany, wskrzeszony i zabrany do nieba – ciekawe jest to, że strona bierna czasowników greckich akcentuje działanie Boga, natomiast działanie człowieka jest zawsze wtórne. Bóg składa ofiarę za ciebie. Nam się wydaje, że to my składamy Bogu ofiary, ale Bóg jest zawsze pierwszy.
5. Krzyż jest znakiem ostatecznym. Pokazuje nam bramy nieba, eschatologię – jak mówił św. Paweł „Nasza ojczyzna jest w niebie”. Krzyż jest znakiem perspektywy eschatologicznej – wiecznego szczęścia w niebie.

Po rozbudowanej, ogólnej refleksji nt. Krzyża, ks. Hybza wskazał wiernym Cudowny Krzyż Licheński. To Krucyfiks umiejscowiony w Kościele MB Częstochowskiej, w Kaplicy Krzyża Świętego, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, przestrzelony w 1944 roku przez Bertę Bauer, która podczas wojny w kościele św. Doroty prowadziła ośrodek szkoleniowy młodzieży Hitlerjugend. Całą historię Krucyfiksu można przeczytać na stronie internetowej sanktuarium.

Po Eucharystii tego dnia w bazylice licheńskiej odbył się Apel Maryjny oraz procesja z obrazem Matki Bożej Licheńskiej, kopią licheńskiego przestrzelonego Krzyża oraz światłami.

Licheń Stary, 14.09.2018