Konserwacja elewacji kościoła pw. św. Doroty

Trwa remont elewacji kościoła pw. św. Doroty. W świątyni wybudowanej w 1857 roku, budowlańcy uzupełniają braki cegieł oraz fug powstałe na skutek erozji.

„Przeprowadzamy konserwację elewacji ceglanej polegającą na uzupełnieniu ubytków starych cegieł, których brakowało m.in., w gzymsach. Stare i uszkodzone cegły zostały usunięte i braki uzupełniono nowym budulcem. Elewacja świątyni została także wyczyszczona poprzez piaskowanie maszynowe”  - wyjaśnił Grzegorz Szadkowski z firmy Architron, która wykonuje prace.

„Ostatnim elementem, po wyczyszczeniu całej elewacji, będzie zabezpieczenie hydrofobowe zewnętrznej części budynku w celu przedłużenia żywotności cegły i zabezpieczeniu przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych, w szczególności deszczu i wiatru”dodał budowlaniec.

Prace zostały rozpoczęte pod koniec września br. Jest pierwszy etap prac. Kolejny uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Remont trwa ze względu na przypadającą 15 sierpnia 2017 roku 50. rocznicę koronacji Cudownego Matki Bożej Licheńskiej koronami papieskimi.

Pierwsze wzmianki o kościele w Licheniu pochodzą z 1415 roku. Niezaprzeczalnym jest także fakt, iż w 1728 roku został odbudowany w Licheniu kościół drewniany zniszczony podczas potopu szwedzkiego w XVII wieku. W 1845 roku hrabina Izabela Kwilecka podejmuje decyzję o budowie nowego, murowanego kościoła w Licheniu, a kamień węgielny wmurowuje ówczesny proboszcz parafii, ks. Florian Kosiński. Siedem lat później, 29 września 1852 roku, decyzją bpa Michała Marszewskiego, biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej, Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej przeniesiono z lasu grąblińskiego do Lichenia. Nowowybudowaną świątynię w stylu neogotyckim bp Marszewski konsekruje w 1857 roku (budowa świątyni trwała 12 lat). Po przenosinach Cudownego Obrazu, do licheńskiego kościoła zaczęły ściągać tłumy. Rozwój ruchu pielgrzymkowego zatrzymał wybuch II wojny światowej. W 1940 roku Hitlerowcy całkowicie zdewastowali kościół - wyrzucili przed świątynię wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz i spaliliobrazy, figury świętych, ławki, drewnianą podłogę. W pustej świątyni urządzili ośrodek dla młodzieży hitlerowskiej - Hitlerjugend.
Po wojnie, w 1949 roku, parafię pw. św. Doroty bp Karol Radoński z Włocławka powierza Zgromadzeniu Księży Marianów. Od tego czasu datuje się prężny rozwój tutejszego Sanktuarium. Ogromna w tym rola ks. Eugeniusza Makulskiego MIC, kustosza seniora, który przybył do Lichenia w 1966 roku. Podczas pełnienia funkcji kustosza Sanktuarium i proboszcza parafii, ks. Makulski kilkukrotnie dokonywał przebudowy kościoła, m.in. dobudował do niego obszerną zakrystię od strony wschodniej oraz 50 metrową wieżę. Wokół świątyni powstały także krużganki, gdzie mogli schronić się pielgrzymi, dla których zabrakło miejsca w świątyni. Do 2006 roku w kościele pw. św. Doroty znajdował się Cudownym Obraz Matki Bożej Licheńskiej. 6 lutego 2009 roku ks. bp Wiesław Alojzy Mering dokonał konsekracji świątyni po trwającym ponad dwa lata generalnym remoncie wnętrza kościoła (pomysłodawcą remontu był ówczesny proboszcz parafii, ks. Stanisław Kosiorowski MIC). Uroczystość ta zbiegła się w czasie z Misjami Świętymi, jakie w Licheniu prowadzili księża redemptoryści.

Licheń Stary, 18 października 2016 r.