„Eucharystia jako właściwy pokarm męczennika”.
Uroczystości ku czci błogosławionych 108 męczenników.

Bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy białostocki, przewodniczył ogólnopolskim uroczystościom ku czci błogosławionych 108 męczenników z okresu II wojny światowej (18.06).

Eucharystię sprawowaną w licheńskiej bazylice celebrowało 28 kapłanów, w tym ks. prof. Tomasz Kaczmarek, postulator generalny procesu beatyfikacyjnego 108 męczenników, a także ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium Maryjnego, który na początku powitał wiernych przybyłych na uroczystości i zachęcił do wspólnej modlitwy.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele wspólnot zakonnych oraz parafii, z których pochodzili poszczególni męczennicy. Bp Ciereszko wygłosił homilię, w której zwrócił szczególną uwagę na poświęcenie i postawę, jaką wykazali się wspominani dziś męczennicy, ofiarowując swoje życie za wiarę.
„Wpatrujemy się w niedościgniony wzór miłości męczenników i ich miłości Bogu. Świadectwo męczeństwa, od początku trwania naszej chrześcijańskiej wiary, uznawane było za najdoskonalszy sposób naśladowania Jezusa Chrystusa i okazywania miłości Bogu”mówił hierarcha.

Jego zdaniem najpełniejszym przygotowaniem do zjednoczenia z Chrystusem w męczeństwie było zawsze głębokie życie eucharystyczne: - „To właśnie Eucharystia stanowiła właściwy pokarm męczennika. Będąc bezkrwawym uobecnieniem męki Chrystusa, stawała się źródłem duchowej siły, która pozwalała męczennikowi rozlać swoją własną krew i w ten sposób zjednoczyć się ze swoim Panem i Mistrzem”.
 
Kończąc homilię, zwrócił się do błogosławionych 108 męczenników: -„Błogosławieni męczennicy, nasi bracia i siostry z nieba, bądźcie z nami na naszych drogach życia, prowadźcie nas do Boga i módlcie się za nami”.

Po zakończeniu Mszy św. bp Ciereszko, wraz z asystą liturgiczną i licznymi wiernymi, udał się do kaplicy poświęconej błogosławionym 108 męczennikom znajdującej się w dolnej części licheńskiej bazyliki, gdzie odmówił modlitwę do 108 błogosławionych męczenników.

108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej zostało zamordowanych przez nazistów z nienawiści do wiary (odium fidei). Beatyfikował ich w Warszawie papież Jan Paweł II dnia 13 czerwca 1999 roku podczas swojej siódmej pielgrzymki do Polski. W liturgii kościelnej wspomnienie błogosławionych 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej obchodzi się 12 czerwca. Ogólnopolskim miejscem ich kultu jest Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, gdzie znajduje się kaplica poświęcona męczennikom, a w niej obraz beatyfikacyjny przedstawiający Chrystusa w towarzystwie wszystkich 108 osób zamordowanych za wiarę.

W Polsce parafie pod wezwaniem Błogosławionych 108 męczenników znajdują się w Powierciu (diecezja włocławska) i Malborku (diecezja elbląska).

Oprawę muzyczną dzisiejszych uroczystości w Licheniu zapewniła franciszkańska schola „San Damiano” z miejscowości Kęty k. Wadowic.

Licheń Stary, 18 czerwca 2016 r.

Bp Henryk Ciereszko_homilia