Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej

„Dom Boży jako miejsce modlitwy i służby”. Tym tematem zamawiali się uczestnicy 67. Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej, które wczoraj i dziś (3 i 4.11) odbywało się w Licheniu.  

Obradom przewodniczył bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski.
„W tym roku postanowiliśmy zatrzymać się nieco bardziej nad Domem Bożym, jako miejscem modlitwy i służby, gdyż służba liturgiczna dokonuje się w świątyni, w konkretnym budynku. W ten sposób chcieliśmy podjąć refleksję na ten temat. Chodzi m.in. o uporządkowanie całej przestrzeni sakramentalnej w prezbiterium, gdzie sprawowana jest Najświętsza Ofiara”powiedział duchowny.

W pierwszym bloku wykładowym uczestnicy wysłuchali trzech prelegentów: ks. dr Krzysztof Kowalik mówił o „posługiwaniu w świątyni Starego Przymierza”, ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak zaprezentował temat „Kościół miejscem celebracji liturgii”, natomiast ks. dr Stanisław Szczepaniec skupił się na „formacji kandydatów i kandydatek pragnących rozpocząć drogę świętej służby liturgicznej”.

Drugi blok, w trakcie którego uczestnicy zebrania pracowali w grupach, skapiał się na praktycznych zagadnieniach związanych ze służbą liturgiczną, m.in. rozumieniu znaczenia głównych miejsc celebracji liturgicznych, postawy podczas wchodzenia do świątyni, miejsc zajmowanych przez poszczególne osobyministrantów, wiernych czytających podczas Mszy św., przynoszących dary ołtarza, skłonów w czasie pełnienia służby, używania kadzidła itp.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była wspólna Eucharystia w licheńskiej bazylice o godz. 18:00, której przewodniczył bp Adam Bałabuch.

Drugiego dnia duszpasterze podsumowali pracę w grupach. Na zakończenie spotkania wystąpił ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, który poruszył kwestię celebracji liturgii podczas przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie.

Poza głównym tematem duszpasterze zajmowali się także materiałami formacyjnymi dla służby liturgicznej, które zostaną ujednolicone dla całej Polski. Jak dodał bp Bałabuch, „ważne jest, aby służba liturgiczna była dobrze i solidnie formowana; by osoby, które służą przy ołtarzu Pana, były nie tylko dobrze przygotowane do pełnienia powierzonych im funkcji, ale by miały także dogłębną formację duchową”.

Oprócz bpa Bałabucha w spotkaniu wziął także udział bp Józef Górzyński, biskup pomocniczy diecezji warszawskiej oraz około 60 księży, diakonów oraz sióstr zakonnych, którzy w swoich diecezjach zajmują się tematyką liturgiki.

Licheń Stary, 04 listopada 2015 r.