X rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Mija dziesięć lat od śmierci św. Jana Pawła II (02.04.2015r.).
 

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest kilka dni w roku, w czasie których w sposób szczególny  wspomina się osobę św. Jana Pawła II. Wśród nich możemy wymienić: 2 kwietniarocznicę śmierci Papieża, 18 majajego rocznicę urodzin, 6-8 czerwcadni rocznicy pobytu Papieża w Licheniu w 1999 r., 16 październikarocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Szczególne miejsce dla pielgrzymów, którzy przybywają do licheńskiego Sanktaurium, stanowią apartamenty papieksie, w których św. Jan Paweł II mieszkał w dniach 6-8 czerwca 1999 roku. W ich skład wchodzą: refektarz, w którym Jan Paweł II spożywał posiłkidziś zamieniony na bibliotekę niektórych dzieł papieskich, kaplica, salonik, sypialnia oraz łazienka. Pozostałe pomieszczenia budynku – w czasie pobytu Ojca Świętego zamieszkałe przez papieski orszak  – dziś pełnią funkcję Domu Rekolekcyjnego. Mieszkają tu uczestnicy większości rekolekcji odbywających się w naszym Sanktuarium.

Księża maranie, opiekunowie licheńskiego wzgórza, zapraszają także na chwilę modlitwy do kaplicy św. Jana Pawła II, która mieści się w dolnej części bazyliki. W kaplicy znajdują się relikwie PapieżaPolaka oraz pamiątki związane z życiem Ojca Świętego.

 
Licheń Stary, 02 kwietnia 2015 r.