Spotkanie mariańskich rodzin

Po raz 23. najbliżsi księży i braci marianów przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej (27-29 marca). Tegoroczne spotkanie zgromadziło 140 osób.

Dla wielu uczestników przyjazd do Lichenia jest ważną częścią życia, gdyż w ten sposób manifestują swoje przywiązanie do wielkiej mariańskiej rodziny. Jest to także okazja do skupienia, do zjednoczenia we wspólnej modlitwie za powołanych do życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Marianów oraz za rodziny, w których otrzymali dar życia. Poza tym wiele osób ma okazję do zapoznania się lub podtrzymania istniejących już przyjaźni.

Jedną z osób, które przyjechały do Lichenia, był Rafał Pawlak, brat Kacpra, seminarzysty I roku Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie:
„Przyjechałem do Lichenia na prośbę mojego brata Kacpra. Niestety nasza mama nie mogła przyjechać, więc jedynym reprezentantem rodziny jestem ja. Widzę wielką otwartość ludzi, którzy tutaj przyjechali. Od pierwszego wspólnego posiłku czuje się radosną i otwartą atmosferę. A sam Licheń jest miejscem, które pomaga w przeżywaniu tego typu spotkań. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w których byłem i bardzo lubię tu wracać”powiedział.

W tegorocznym spotkaniu w szczególny sposób zaakcentowano dwa elementy: życie konsekrowane i życie rodzinne. W sobotnie przedpołudnie uczestnicy rekolekcji udali się do pobliskiego Grąblina, do Klasztoru Sióstr Najświętszej Maryi Panny. W ramach trwającego Roku Życia Konsekrowanego mieli okazję poznać bogactwo duchowej drogi życia sióstr anuncjatek i modlić się o nowe powołania. Uroczystej Eucharystii w świątyni pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych przewodniczył wiceprowincjał mariańskiego zgromadzenia, ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC.

Popołudnie było czasem włączenia się w modlitwy Kościoła za jesienny Synod Biskupów o rodzinie. O godz. 15.00 odmówiona została koronka, a po niej nastąpił seans filmu o roli przebaczenia i wiary w życiu małżeństwa. Sobotni dzień zakończył apel maryjny w licheńskiej bazylice. Ostatniego dnia tegorocznego spotkania, który przypadł w Niedzielę Palmową, uczestnicy modlili się w licheńskiej bazylice podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. Wiktora Gumiennego MIC, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.  
 
Licheń Stary, 01 kwietnia 2015 r.