Baca z Wadowic

Pieśń zaśpiewana przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich pod pomnikiem św. Jana Pawła II na zakończenie tegorocznej, IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z terenów Wiejskich do Matki Bożej Licheńskiej (13-14.09).


Słowa:         Janina Pretorius-Lipczuk
na melodię:     „Góralu, czy ci nie żal”


Z Wadowic baca pochodził,
Nasz papież umiłowany.
Pasał owce na całym świecie,
Przez Pana został wybrany.

    Na pewno było mu żal
    Pożegnać ojczysty kraj.     bis

Tam na stolicy piotrowej
Papieża życie mijało.
Pielgrzymek do różnych krajów
I spotkań odbył niemało.
    
    I mimo upływu lat
    Podziwiał go cały świat.     bis

Nigdy tak wielkiej chwały
Ojczyzna ma nie przeżyła,
Jak to przyniósł polakom
Nasz rodak Karol Wojtyła .

    Za jego pontyfikat
    Dziękuje dziś cały świat.     bis

I Miłosierdziu Bożemu
Świat cały papież zawierzył.
A Bożej Matce z ufnością
Całego siebie powierzył.

    O Panie, jam cały twój,
    Maryjo, totus tuus.                bis

Nasz papież umiłowany
Do Pana został wezwany.
W ojcowskim oknie się jawi,
Spogląda i błogosławi.

    Góralu z niebiańskich hal,
    Góralu, błogosław nam.     bis