Krzyż ŚDM pożegnany w Licheniu

Drugiego dnia obecności Krzyża ŚDM oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wierni modlili się podczas Mszy św. sprawowanych w licheńskiej bazylice w obecności wspomnianych symboli. W bazylice modlili się zarówno licheńscy parafianie, jak i pielgrzymi, którzy przybyli do Lichenia, aby choć przez chwilę móc adorować symbole ŚDM.

O godz. 12:00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Najświętszej Eucharystii  przewodniczył ks. Stanisław Kosiorowski, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. W koncelebrze uczestniczył także m.in. ks. Eugeniusz Makulski, kustosz senior licheńskiego Sanktuarium. Mszę św. uświetniła także Kościelna Orkiestra Dęta z Wygiełzowa k. Łasku.
Na początku Eucharystii wierni w modlitewnym skupieniu przeszli w procesji wielkanocnej. Wierni podążali za Krzyżem ŚDM oraz ikoną Matki Bożej idąc wokół placu przed licheńską bazyliką. W procesji święte symbole ŚDM nieśli klerycy z I roku Seminarium Duchownego w Bydgoszczy przeżywający w Licheniu sesję propedeutyczną wraz ze swoim ojcem duchownym.   

W homilii ksiądz proboszcz odniósł się do krzyża, jako znaku naszej wiary i zbawienia. Mówił, że nie należy się go wstydzić, gdyż jest on symbolem męki Chrystusa, przez który odkupił cały świąt. - "W Chrystusie mamy zbawienie. To w nim jest nasze odkupienie" - nawoływał. "Ramiona Krzyża ŚDM szukają, wędrując po Polsce, młodzieży, aby osłonić przed trudami świata. Z wysokości krzyża Chrystus chce objąć wszystkich ludzi swym troskliwym ojcowskim obliczem" - dodał.   
Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło pożegnanie Krzyża ŚDM młodzieży i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Po odmówieniu przez zgromadzonych w świątyni wiernych modlitwy uwielbienia, strażacy z licheńskiej jednostki OSP zdjęli Krzyż ze stelaża i przekazali go młodzieży, która w procesji główną nawą bazyliki wyniosła krucyfiks na zewnątrz świątyni. Następnie strażacy przygotowali symbole ŚDM do transportu do kolejnego miejsca peregrynacji, tj. do parafii pw. św. Wita w Tuliszkowie.

Krzyż w skupieniu żegnała licheńska młodzież, parafianie, pielgrzymi oraz księża i bracia marianie. W momencie wyjazdu Krzyża i ikony Matki Bożej dał się słyszeć dźwięk dzwonu Maryja Bogurodzica.

Licheń Stary, 25 maja 2014 r.