Historia Lichenia

1151 r. Pierwsza historyczna wzmianka o Licheniu. Tego roku Piotr Dunin postawił granitowy krzyż w połowie drogi między Grąblinem a Licheniem, znacząc tym samym szlak z Kalisza do Kruszwicy. Historyczny krzyż stoi dzisiaj w kapliczce na licheńskim rynku
1232 r. W przywileju wydanym dla Cystersów z Sulejowa jest wymieniona postać kapelana z Lichenia - Egidiusza
1415 r. Andrzej Łaskarz z rodu Godziembów Licheńskich, biskup poznański, ku pamięci swej matki Doroty zakłada w Licheniu parafię i buduje kościół pod  wezwaniem św. Doroty Panny i Męczenniczki
1430 r. O Licheniu mówi się jako o miasteczku; prawa miejskie otrzymuje przed 1458 rokiem.
1511 r. Ród Licheńskich wygasa, Zuzanna Licheńska sprzedaje miasteczko Hieronimowi Moszczyńskiemu staroście ujskiemu
1608 r. Właścicielem Lichenia jest Łukasz Gosławski, herbu Nałęcz; w miasteczku działa szkoła parafialna
1655 r. Szwedzi zdobywają Licheń, grabią i rabują, m.in. kościół; na pomostach nad jeziorem wycinają w pień miejscową ludność
1728 r. Następuje odbudowa świątyni zniszczonej w czasach potopu szwedzkiego; właścicielem Lichenia jest rodzina Łąckich herbu Korzbok
1800 r. Hrabia Melchior Łącki remontuje kościół św. Doroty
1813 r. Na polu bitwy pod Lipskiem Matka Boża ratuje rannego żołnierza - Tomasza Kłossowskiego, kowalaLichenia, prosząc go, by Jej wizerunek umieścił dla czci publicznej w swych rodzinnych stronach
1818 r. Senatorska rodzina hrabiów Kwileckich  nabywa Licheń
1835 r. Pożar niszczy plebanię, zabudowania gospodarcze, archiwum parafii
1836 r. Tomasz Kłossowski znajduje poszukiwany obraz Matki Boskiej na przydrożnym drzewie koło Częstochowy i przynosi go do swej licheńskiej parafii. Pobożny kowal przed śmiercią umieszcza obraz na sośnie w lesie grąblińskim
1845 r. Hrabina Izabela Kwilecka kładzie kamień węgielny pod budowę nowego kościoła
1850 r. Matka Boża Bolesna Królowa Polski ukazuje się wiele razy pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Podczas objawień w lesie grąblińskim wzywa do modlitwy, szczególnie różańcowejZapowiada epidemie i wojny. Prosi, aby kapłani odprawiali Msze św. przebłagalne. Tym, którzy modlić się będą przed Jej wizerunkiem i zmienią życie, daje obietnicę ratunku od śmierci podczas epidemii. Prosi o przeniesienie obrazu z lasu w godniejsze miejsce. Obiecuje wiele łask przybywającym tu pielgrzymom.
1852 r. W całej Europie i Polsce wybucha epidemia cholery; przed wizerunkiem Matki Bożej w lesie grąblińskim zbierają się tłumy wiernych.
1852 r. Decyzją ks. Michała Marszewskiego, biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej, Cudowny Obraz zostaje przeniesiony do kaplicy w Licheniu.
1858 r. Biskup Marszewski konsekruje nowy kościół i wnosi doń Cudowny Obraz.
1863 r. Wybucha powstanie styczniowe, krwawe bitwy nie omijają okolic Lichenia; w kościele św. Doroty odprawiane Msze św. dla powstańców.
1864 r. Po upadku powstania styczniowego ks. Florian Kosiński, proboszcz Lichenia, zakrywa na Cudownym Obrazie emblematy patriotyczne.
1872 r. Ks. Władysław Jankowski dobudowuje do kościoła prezbiterium.
1903 r. Ks. Stanisław Maniewski buduje w lesie grąblińskim kaplicę.
1921 -
1924 r.
W Licheniu przebywa alumn Stefan Wyszyński - późniejszy kardynał i Prymas Tysiąclecia; za przyczyną Matki Bożej zostaje uzdrowiony.
1929 r. Gruntowny remont kościoła św. Doroty, w Licheniu działają Bractwo Żywego Różańca, Bractwo św. Doroty, Trzeci Zakon św. Franciszka, Papieskie Dzieło Krzewienia Wiary, straż pożarna, koło gospodyń, drużyna harcerska.
1940 r. Proboszcz Lichenia, ks. Jan Przydacz, zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau; hitlerowcy grabią sanktuarium, palą jego dokumentację, parafianie ratują Cudowny Obraz przed zniszczeniem.
1940 -
1945 r.
Kościół św. Doroty staje się siedzibą obozu Hitlerjugend - młodzieży hitlerowskiej.
1944 r. Wychowawczyni hitlerowskiej młodzieży strzela do cudownego krzyża i w krótkim czasie po tym ginie.
1945 r. Wizerunek Matki Boskiej powraca z pobliskiego Malińca do Lichenia.
1949 r. Zgromadzenie Księży Marianów obejmuje licheńską parafię, pierwszym mariańskim kustoszem Sanktuarium zostaje ks. Józef Glinka MIC, następnie w 1957 r. ks. Kazimierz Oksiutowicz MIC.
1967 r. Ks. prymas Stefan Wyszyński koronuje Cudowny Obraz Matki Boskiej Licheńskiej koroną papieską, papież Paweł VI obdarza Sanktuarium przywilejem odpustu zupełnego w każdy dzień roku.
1968 r. Poświęcenie źródełka, budowa kapliczki w lesie grąblińskim na miejscu objawień.
1969 r. Odbudowa i poświęcenie kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.
1970 r. Poświęcenie Kaplicy św. Krzyża.
1975 r. Budowa mauzoleum pasterza Mikołaja Sikatki i kapliczki kowala Tomasza Kłossowskiego.
1976 r. Rozpoczyna się, trwająca kilka lat, budowa Golgoty.
1980 r. Zakończenie kapitalnej przebudowy kościoła św. Doroty.
1993 r. Ks. Stanisław Kurlandzki, przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów, zatwierdza projekt budowy nowej świątyni, opracowany przez p. Barbarę Bielecką.
1994 r. Nuncjusz papieski, ks. abp. Józef Kowalczyk, święci plac budowy nowej świątyni; wielka budowa rusza.
1995 Prymas Józef Glemp wmurowuje kamień węgielny pod nową świątynię.
1996 r. Poświęcenie kaplicy Trójcy Świętejpierwszej kaplicy w nowej świątyni; od tego momentu, każdego dnia o godz. 16.00, odprawiane w nowej świątyni Msze Święte.
1997 r. Powstaje Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” kierowane przez ks. dr Janusza Kumalę MIC; Centrum organizuje rekolekcje maryjne, wydaje czasopisma i książki o tematyce maryjnej.
1999 r. Papież Jan Paweł II pielgrzymuje do Matki Bożej Licheńskiej; w czasie nabożeństwa Ojciec  Święty błogosławi powstającą świątynię.
1999 r. W dzwonnicy bazyliki zostaje umieszczony największy w Polsce dzwon noszący imię Maryja Bogurodzica.
2000 r. Episkopat Polski wyznacza świątynię Matki Bożej Licheńskiej jako wotum Jubileuszowe Kościoła Katolickiego w Polsce.
2000 r. Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym przyjmuje pierwszych pacjentów.
2000 r. Na powitanie nowego tysiąclecia, w nawie głównej powstającej bazyliki, odprawiona zostaje pierwsza Msza św. – pasterka.
2001 r. Poświęcenie kaplicy 108 Męczenników – w nowej świątyni.
2003 r. W nawie głównej nowej świątyni, po uroczystym poświęceniu, po raz pierwszy grają 51-głosowe organy.
2004 r. Uroczyste poświęcenie świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.
2005 r. W dniu odpustu Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej uroczyście nadano nowemu kościołowi  tytuł bazyliki mniejszej.
2006 r. Przeniesiono Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej z kościoła parafialnego św. Doroty do bazyliki mniejszej.
2007 r. W licheńskim Sanktuarium odbyła się uroczystość beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiegozałożyciela Zgromadzenia Księży Marianów.
2009 r. Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego przyjmuje pierwszych pacjentów.
2010 r.
Rozpoczyna swoją działalność Poradnia Wsparcia Płodności.