Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

 Kolęda w bazylice

W II Niedzielę Zwykłą w licheńskim sanktuarium odbył się Dzień modlitw w intencji parafii, z których przybywają pielgrzymi. Podczas Mszy św. „kolędowej” dziękowano Bogu za wspólnoty parafialne i duszpasterzy oraz polecano ich opiece Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski.

„Przeżywamy teraz czas kolędowy, gdy zazwyczaj rodziny zapraszają kapłana, by odwiedził ich dom. Można to widzieć w kluczu spotkania z Jezusem, którego rodzina zaprasza, by mu pokazać swój dom i to, jak żyje. Ale nie chodzi o to, co zewnętrzne, tylko o jakość życia rodzinnego. Stąd wspólna modlitwa, rozmowa i błogosławieństwo” – mówił kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Janusz Kumala MIC podczas głównej niedzielnej Mszy Świętej. Wizyty duszpasterskie znane są w Polsce od kilku wieków. W tym roku z powodu trwającej pandemii nie mogą się one odbywać w taki sposób jak dotychczas. Wyjątkowa „kolęda” odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, 17 stycznia. „Chcemy dziś podziękować wszystkim parafiom, z których przybywają pielgrzymi. Przez naszą modlitwę chcemy być blisko życia i codzienności tych, którzy nawiedzają tę świątynię, wesprzeć ich codzienne zmagania, by kształt ich codzienności był coraz lepszy. Chcemy im powiedzieć, że o nich pamiętamy w modlitwie przez cały rok” – wyjaśniał kapłan.
„Najważniejsza sprawa to spotkać się z Jezusem, powiedzieć Mu o swoich sprawach, doświadczyć Jego łaski. To, czego potrzebujemy, to nieustannego nawracania się i umacniania na drodze życia chrześcijańskiego” – mówił ks. Kumala. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, marianin wyjaśniał: „W Biblii poznać, jak ktoś mieszka oznacza poznać człowieka, jego wnętrze. Na pytanie uczniów, «gdzie mieszkasz», Jezus czyta w ich sercach i zaprasza, «chodźcie, a zobaczycie». Tu zaczyna się przemiana uczniów Jana Chrzciciela, którzy stają się uczniami Jezusa z Nazaretu. Rozpoznali w Nim kogoś więcej niż nauczyciela, do którego przychodziło się, pobierało nauki i wracało do swojego domu. Ci uczniowie pozostali u Jezusa , bo rozpoznali w Nim Mesjasza.”
„Domem Jezusa jest świątynia, gdzie Go spotykamy w sakramentach świętych” – zauważył ksiądz kustosz – „Czy w ten sposób przeżywany przyjście tutaj – jako spotkanie z Nim? Czy rozpoznajemy w Jezusie Mesjasza, który może przemieniać nasze życie?” – pytał homileta, zachęcając „Módlmy się, żeby nasze domy były wypełnione obecnością Jezusa. Byśmy widzieli Go w drugim człowieku, we wspólnocie kościelnej i parafialnej. Prośmy o ożywienie wiary tych, którzy odeszli od Boga, którzy się zagubili, bo Chrystus nigdy się od nich nie odwrócił i zawsze ich szuka i zaprasza.”
„Panie, strzeż nas, kiedy opuszczamy nasz dom i kiedy do niego powracamy. Pozwól nam służyć gościną wszystkim tym, którzy wstępują w nasze progi” – modlono się na zakończenie liturgii. Pod koniec Mszy Świętej zostały pobłogosławione pamiątki kolędy jaka odbyła się w bazylice. Magnesy z wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej i napisem „Błogosław temu domowi i naszej rodzinie” wierni mogli po liturgii zabrać do domów.

Najbliższa niedziela, zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka, obchodzona będzie w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego, poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, 24 stycznia odbędzie się także III Rodzinny Dzień Babci i Dziadka dla mieszkańców ziemi konińskiej (i nie tylko). Księża marianie zapraszają na Mszę św. o godz. 12.00, aby modlić się, by Bóg darzył naszych dziadków i babcie dobrym zdrowiem, a nas motywował do szacunku wobec nich. W III Niedzielę Zwykłą licheńskie sanktuarium podejmie prośbę przewodniczącego Episkopatu Polski, ks. abp. Stanisława Gądeckiego, aby dzień ten był „Dniem solidarności z Chorwacją”, którą trzy tygodnie temu nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi.

Licheń Stary,18 stycznia 2021 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 lutego 2021
Czwartek

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (25-28 luty)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia 6.40

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u
Psalm responsoryjny: Ps 138
Ewangelia: Mt 7, 7-12
realizacja LM Internet  LM Internet