Matka Boża Bolesna
Główka51 panorama starej części zimą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Żyć sakramentem chrztu

– Sakrament chrztu świętego to objawienie Bożej miłości, które będzie trwało wiecznie. Trzeba żyć tajemnicą chrztu świętego na co dzień – mówił podczas Mszy św. w licheńskiej bazylie ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium w święto Chrztu Pańskiego.

Wierni zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w niedzielę, która wieńczy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia, dziękowali podczas południowej Mszy św. za dar pierwszego sakramentu przyjętego w życiu. Na pamiątkę chrztu świętego uczestnicy zostali pokropieni wodą święconą i odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

Na początku Eucharystii obecnych w bazylice i łączących się on-line powitał celebrans ks. Janusz Kumala. – Przyszłość przed nami nieznana, ale wiemy, że zawsze z nami jest Pan Bóg, On jest wierny swojemu przymierzu, które zawarł z każdym z nas w sakramencie chrztu  –  mówił w homilii ks. Kumala, przypominając scenę z odczytanego fragmentu Ewangelii św. Marka. Chrystus przyszedł nad Jordan i przyjął chrzest od św. Jana. – Bezgrzeszny solidaryzuje się z grzesznikami. W ten sposób Chrystus jest obecny w naszym życiu, nie odrzuca nas, nie krytykuje i nie wypomina. Jest blisko i jednoczy się z nami po to, byśmy odczuli Jego miłość. Chce oczyścić nas z grzechów, ze zła i przemienić – komentował kustosz licheńskiego sanktuarium. Podkreślił, że Bóg jest nieskończenie hojny w przebaczaniu, bo nawet jeśli człowiek wyrzeknie się Go, to On  nigdy nie odwróci się od człowieka, ale zawsze będzie go szukał i wychodził naprzeciw, jak miłosierny ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym.

Zauważył również, że ze Słowa Bożego wyłania się obraz otwartego nieba, czyli objawienia Bożej miłości przez zdanie: „Ty jesteś moim synem umiłowanym”. – Te słowa usłyszeliśmy podczas chrztu świętego, słyszeli je rodzice i cały Kościół. To objawienie Bożej miłości, które będzie trwało wiecznie. Wreszcie te słowa wypełnią się w niebie. Trzeba żyć tajemnicą chrztu świętego na co dzień. Pamiętać, że mimo naszych słabości Bóg nieustannie przychodzi z pocieszeniem i pomocą, byśmy trwali w Jego miłości. Za to chcemy szczególnie dziękować – przyznał ks. Janusz Kumala i zaznaczył, że przez chrzest święty zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, co obliguje wierzących do miłości do drugiego człowieka, dbanie o tę wspólnotę.

Po dziękczynieniu za sakrament chrztu świętego kustosz licheńskiego sanktuarium zachęcał, by ogarnąć wdzięczną modlitwą kapłana, który udzielił pierwszego sakramentu oraz naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy przekazali nam wiarę i w niej wychowywali.

10 stycznia przypadła również 12. rocznica powstania Licheńskiego Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego. Wszystkim darczyńcom, którzy wspierają hospicjum składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Za tydzień, w sobotę, 16 stycznia, z okazji 24. Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, licheńskie sanktuarium zaprasza na Mszę świętą o godz. 12.00 przed Obrazem Matki Bożej Licheńskiej według formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Pannie, wybranej Córce Izraela. To dzień modlitwy za wyznawców judaizmu, aby wzrastali w wierności Przymierzu i odnaleźli w Jezusie Chrystusie Mesjasza.

W najbliższą niedzielę, 17 stycznia, kolęda w licheńskiej bazylice, czyli Dzień modlitw w intencji tych parafii, z których przybywają pielgrzymi. To okazja, aby w Domu Matki, jakim jest sanktuarium, podziękować Bogu za swoją wspólnotę parafialną i duszpasterzy. Wszystkich, którzy chcieliby aby ich parafia była przywitana przed uroczystą Mszą św. o godz. 12.00, zapraszamy do Biura Obsługi Pielgrzyma lub zakrystii na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem mszy (lub wcześniej telefonicznie).
 
Licheń Stary, 10 stycznia 2021 r.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 lutego 2021
Czwartek

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (25-28 luty)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia 6.40

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u
Psalm responsoryjny: Ps 138
Ewangelia: Mt 7, 7-12
realizacja LM Internet  LM Internet