Matka Boża Bolesna
Główka38 Bazylika jesienią
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Modlili się za zmarłych w hospicjum
 

Rodziny, przyjaciele oraz pracownicy licheńskiego hospicjum modlili się podczas Mszy św. 12 grudnia w dolnej bazylice za 108 zmarłych pacjentów, którzy odeszli do Pana w 2020 roku.

Jak każdego roku, Mszę św. poprzedził pokaz slajdów z nazwiskami osób zmarłych w Hospicjum im. Stanisława Papczyńskiego MIC w Licheniu. – To ważny czas, bo możemy wspólnie pomodlić się z rodzinami. Hospicjum to dom, wspólnota ludzi: personelu medycznego, pracowników administracji, kapelana, wolontariuszy i rodzin.  Bardzo zżywamy się z chorymi i ich bliskimi, dlatego coroczna Msza św. to dla nas bardzo wzruszający moment. Przypominamy sobie osoby, którymi w ciągu roku się opiekowaliśmy – mówi Urszula Kulig, koordynator wolontariatu przy licheńskim hospicjum.
Po modlitwie „Wieczny odpoczynek…” Eucharystię rozpoczął ks. Jarosław Hybza MIC z licheńskiej wspólnoty księży marianów. – Witam rodziny, bliskich oraz przyjaciół zmarłych. Dziękujemy za piękny dar ich życia, dziękujemy, że mogliśmy towarzyszyć im w ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca. Wierzymy, że Chrystus, który pokonał śmierć, grzech i szatana jest obecny wśród nas, a Jego dom jest otwarty dla nas wszystkich – zwrócił się do obecnych marianin.

Każdy uczestnik miał okazję przystąpienia do sakramentu spowiedzi i uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, który mógł ofiarować za duszę bliskiego zmarłego. Ks. Hybza przypomniał, że najpotężniejszą modlitwą jest Msza św., najpotężniejszym darem dla zmarłych jest odpust zupełny, i że to człowiek decyduje się, gdzie chce znaleźć się po śmierci.  – W Biblii śmierć jest ukazywana jako sen, stan zaśnięcia, a cmentarz jako sypialnia, gdzie ludzie odpoczywają i czekają na zmartwychwstanie, wybudzenie do nowego życia. Samo miłosierdzie wobec drugiego człowieka, miłość międzyludzka, pokora już pokazują, że niebo jest w nas i dzielimy się nim z innymi – marianin zachęcał, by cały rok pamiętać o zmarłych.  – Życzę sobie i wam, by nasza wiara i miłość do Chrystusa były coraz głębsze. Byśmy już tutaj żyli niebem i dzielili się nim z innymi.

Po Mszy św. odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego była możliwość zakupu ozdób świątecznych przygotowanych przez wolontariuszy licheńskiego hospicjum. Dochód przeznaczony jest na potrzeby licheńskiego Hospicjum. 

Licheń Stary, 12 grudnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet