Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pogrzeb śp. ks. Eugeniusza Makulskiego MIC

Ks. Eugeniusz Makulski MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym w latach 1967-2004 spoczął dziś, 14 listopada, na cmentarzu parafialnym w Licheniu Starym. Marianinowi w ostatniej drodze towarzyszyli współbracia marianie, rodzina, licheńscy parafianie, pracownicy sanktuarium, a także wierni, którzy przybyli na uroczystości pogrzebowe.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Doroty o godz. 13.30, a przewodniczył jej ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów. Eucharystię poprzedził różaniec, który poprowadził ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium.

W homilii ksiądz prowincjał zastanawiał się m.in. na tym, jak zbliżyć się do Boga względem własnych słabości. Zdaniem marianina, musi to zostać poprzedzone duchową walką, zmaganiem i podjęciem własnego krzyża słabości. – „Bóg wszystkich nas, jak tu jesteśmy, wzywa do nawrócenia. Każdy, kto mówi, że nie ma grzechu, jest kłamcą. Ufni w tę prawdę modlimy się dziś za śp. księdza Eugeniusza, żeby Bóg okazał mu Swoje miłosierdzie i przyjął do Siebie” – powiedział  ks. Nowaczek.

W trakcie Mszy św. zachowane zostały wszystkie przepisy sanitarne, jakie obowiązują dziś w przestrzeni publicznej.

Po Mszy Św. trumna z ciałem śp. ks. Eugeniusza Makulskiego MIC  została odprowadzona na licheński cmentarz parafialny, gdzie złożono ją do grobu na mariańskiej kwaterze, nieopodal kaplicy cmentarnej.

Ks. Eugeniusz Makulski MIC  zmarł w szpitalu w Koninie 12 listopada 2020 roku. Żył 92 lata.


 

CURRICULUM VITAE

Ks. Eugeniusz Makulski urodził się 9 lutego 1928 roku w Kotarszynie. Do nowicjatu w Skórcu został przyjęty w 1948 r. i tam złożył pierwszą profesję 15 sierpnia 1949 r. Studia seminaryjne odbył na Bielanach i we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął we włocławskiej bazylice katedralnej we Włocławku dnia 26 czerwca 1955 roku z rąk Biskupa Włocławskiego Antoniego Pawłowskiego. Po święceniach pracował w Głuchołazach i Krekolu. w 1965 roku ukończył studia historyczne na KUL, po czym skierowany został do Lichenia. Jeszcze w trakcie studiów starał się o uratowanie kościoła Wieczerzy Pańskiej na Mariankach, gdzie do dziś znajduje się grób św. Stanisława Papczyńskiego.  Przygotował uroczystości koronacyjne łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Licheńskiej (15 sierpnia 1967). W latach 1957-2004 był proboszczem i kustoszem tamtejszego sanktuarium. Z jego inicjatywy powstała największa w Polsce świątynia. Nawiedził ją i poświęcił w trakcie budowy w 1999 roku św. Jan Paweł II. Kościół, poświęcony w czerwcu 2004 roku, otrzymał w roku następnym tytuł bazyliki mniejszej. Zwolniony w 2004 roku z obowiązków kustosza i proboszcza, ks. Makulski do końca życia mieszkał w Licheniu. Zmarł w Koninie 12 listopada 2020 roku.

Licheń Stary, 14 listopada 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet