Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pogrzeb śp. br. Albina Milewskiego MIC

W czwartek, 26 listopada, mariańska wspólnota zakonna w Licheniu pożegnała śp. br. Albina Milewskiego MIC. Brat Albin zmarł w minioną niedzielę, 22 listopada, przeżywszy 85 lat, w tym 63 lata w Zgromadzaniu Księży Marianów. Przez ostatnie 11 lat swojego życia przebywał w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym, gdzie pomagał w sanktuarium i parafii, a także posługiwał jako szafarz Komunii Świętej.

Msza św. pogrzebowa rozpoczęła się o godz. 13.30, a przewodniczył jej ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa, której przewodniczył br. Kazimierz Długołęcki MIC.

W słowie skierowanym do osób obecnych na Mszy św. pogrzebowej ksiądz prowincjał zaznaczył, że br. Albin rozeznał swoje powołanie w taki sposób, że postanowił złożyć śluby wieczyste jako brat.
- „Czasami bywa tak, że ktoś nauczył się braterstwa w relacji do ojca, którego miał. Ale zawsze jest też Bóg, który uczy ojcostwa. Można nauczyć się synostwa i nauczyć się braterstwa w stosunku do drugiego człowieka w zakonie”.

Ks. Nowaczek odniósł się także do odczytanej Ewangelii wg św. Łukasza o synu marnotrawnym mówiąc, iż jest ona Ewangelią o braterstwie w relacji do ojca. – „Bracia zakonni mają szczególną ścieżkę powołania, gdyż przygotowują drogę dla sakramentów Eucharystii i pojednania idąc w ślady Ojca. W posługach, jakie pełnią, wzrasta braterstwo” – mówił.

Wspominając śp. br. Albina, homileta nazwał go „młodzieńczym staruszkiem”, mówiąc, iż zawsze potrafił oddzielić czas świąteczny od czasu pracy.
Marianin odniósł się także do śmieci br. Albina jako znaku, który marianie powinni odczytać i zastanowić się, jaka jest przyczyna braku powołań braterskich w zgromadzeniu w ostatnich latach. Zaznaczył także, że czas pandemii, zamknięcia i izolacji społecznej, powinien sprzyjać marianom w czynieniu przemyśleń dotyczących swojego powołania zakonnego i usłyszeniu słowa „nawróć się”.

W trakcie uroczystości pogrzebowych zachowane zostały wszystkie przepisy sanitarne, jakie funkcjonują w przestrzeni publicznej w związku z pandemią koronawirusa.

Po Mszy Św. trumna z ciałem śp. br. Albina Milewskiego MIC została odprowadzona na licheński cmentarz, gdzie doczesne szczątki zmarłego złożono do grobu na mariańskiej kwaterze.
Br. Albin Milewski MIC zmarł w szpitalu w Słupcy 22 listopada 2020 roku.

Licheń Stary, 27 listopada 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 lutego 2021
Czwartek

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (25-28 luty)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia 6.40

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u
Psalm responsoryjny: Ps 138
Ewangelia: Mt 7, 7-12
realizacja LM Internet  LM Internet