Matka Boża Bolesna
Komunia
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rodzinny Dzień Seniora

O Boże błogosławieństwo, siłę i życzliwość dla osób starszych modlili się 25 października zgromadzeni w licheńskiej bazylice. W Rodzinny Dzień Seniora dziękowali również za ich obecność i przekazanie wiary następnym pokoleniom.

– Dziś tak bardzo potrzebujemy Bożej miłości, nasze serca otwierają się na Boga. W tych dniach dużo mówi się o seniorach – zauważył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, odwołując się do doświadczenia pandemii koronawirusa. – Zechciejmy się o nich troszczyć i zauważyć ich obecność w naszym życiu, dziękując za wszelkie dobro, które za ich pośrednictwem otrzymujemy od Boga – mówił kustosz sanktuarium, który przewodniczył południowej Mszy św. w licheńskiej bazylice. Prosił też o modlitwę za wszystkich pielgrzymów licheńskiego sanktuarium, ich rodziny, a także o oddalenie epidemii, pokój społeczny i za dzieci nienarodzone.

W homilii ks. Kumala przypomniał, że Matka Boża Licheńska była obecna, kiedy ludzie zaczęli błagać w lesie grąblińskim o oddalenie epidemii cholery w 1852 r. – Maryja od początku prowadzi nas do Jezusa i Eucharystii – przypomniał kustosz. Przyznał, że podczas restrykcji sanitarnych przestrzeń w bazylice licheńskiej, największej świątyni w Polsce, jest szczególnym symbolem: spełnia wszystkie warunki i daje możliwość modlitwy w kościele dla tysiąca osób. – Pan Jezus znajdzie sposób, byśmy Go spotkali. W tym czasie również za pośrednictwem transmisji online. Najistotniejsze jest otwarcie serca, naszej wewnętrznej świątyni dla Boga. O tym przypomina nam epidemia. Nawet jeśli kościoły będą otwarte, a nie otworzymy serca na Chrystusa, to na cóż nam się zda przychodzenie do kościoła? – skłaniał do refleksji ks. Kumala i wskazał na odczytaną Ewangelię – przykazanie miłości do Boga i bliźniego. Przyjście do kościoła na Mszę św. jest wyrazem miłości do Boga, a Chrystus konkretnie odpowiada w Eucharystii. – Bóg kocha nas poprzez ludzi nam życzliwych. Sprawdzianem tej miłości jest nasza relacja do drugiego człowieka – ks. Kumala zachęcał, by uczestnicy rozważyli swój stosunek do bliźnich, tego dnia przede wszystkim seniorów. By społeczeństwo pamiętało o nich nie tylko w czasie pandemii. – Musimy się modlić za najsłabszych. Otoczmy ich modlitwą, wsparciem i życzliwością.
Przed błogosławieństwem kustosz sanktuarium odczytał modlitwę za seniorów przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Wszystkich, którzy z racji ograniczeń związanych z epidemią nie mogą przybyć do sanktuarium, księża marianie zachęcają do uczestniczenia we Mszach świętych oraz innych nabożeństwach za pośrednictwem internetu.

Licheń Stary, 25.10.2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 lutego 2021
Czwartek

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (25-28 luty)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia 6.40

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u
Psalm responsoryjny: Ps 138
Ewangelia: Mt 7, 7-12
realizacja LM Internet  LM Internet