Matka Boża Bolesna
Główka54 bazylika uprawy
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Jubileuszowy Dzień papieski w Licheniu

Pod hasłem „Totus Tuus” 11 października odbywał 20. Dzień Papieski. W obchody upamiętniające pontyfikat św. Jana Pawła II włączyło się również Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Dzień Papieski obchodzony jest co roku, w niedzielę poprzedzającą 16 października – rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Hasło „Cały Twój” przyświecające jubileuszowym obchodom stanowiło dewizę Papieża Jana Pawła II. Było jego zawołaniem biskupim już w czasach krakowskich. W bazylice licheńskiej modlono się za wszystkich Polaków, by dzięki umiejętności spotkania, jakiego uczył św. Jan Paweł II, potrafili przezwyciężać nieufność, pokusę zniewag oraz przyczyniali się do wzrostu miłości, wierności i przebaczenia. Pamiętano także o Białorusi, modląc się, by na pokojowej drodze uzyskała pełną wolność i niepodległość.
W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej podczas niedzielnych Mszy Świętych przy ołtarzu umieszczone zostały relikwie Świętego Papieża. Główną Mszę Świętą w bazylice celebrował kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Janusz Kumala MIC. Marianin zwrócił uwagę, że dziś w Licheniu obecne są trzy pomniki św. Jana Pawła II – przed kościołem św. Doroty, upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Papieża do Polski, przed bazyliką, upamiętniający pielgrzymkę do Lichenia oraz żywy pomnik Jana Pawła II – stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Dziś dziękujemy za to wszystko, co za jego pośrednictwem Bóg uczynił dla nas i całego świata” – mówił ks. Kumala. Kapłan podkreślił, że dzisiejszy dzień wiąże się z zachętą, by do nauczania Jana Pawła II ciągle powracać, bo jest nadal aktualne. „Jego słowa mogą nadal wiele wznosić do naszego życia tu i teraz” – mówił marianin, pytając zebranych, czy Ojciec Święty jest w ten sposób nadal w naszym życiu obecny? Dzień Papieski według ks. Kumali jest przypomnieniem, że dziś towarzyszy nam także papież – Ojciec Święty Franciszek. Stąd pojawia się pytanie, czy jego słuchamy, rozważamy nauczanie i wprowadzamy w  życie?
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego – «Totus Tuus» w sposób szczególny chce wskazać na maryjny wymiar życia duchowego JPII, który oddał Matce Bożej swoje życie w młodości, a  przede wszystkim naśladował ją w codziennym życiu” – zauważył kustosz licheńskiego sanktuarium – „Hasło «Cały Twój» chce powiedzieć, że na wzór Matki Najświętszej oddał się Panu Bogu, całkowicie zawierzając mu wszystko, jak Maryja i tej postawy uczy nas nieustannie. Ten dzień zachęca nas, by wejść do szkoły maryjnej Jana Pawła II, byśmy tak jak Ona spotykali się z Jezusem i przyjmowali Go do naszych serc.
Ksiądz Kumala wspominał słowa św. Jana Pawła II, który w czasie porannego nabożeństwa (7.06.1999 r.) odprawionego na schodach budowanej wówczas bazyliki, mówił: „Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi”. „Matka Boża prowadzi nas prowadzi również dziś, nawet w tak trudnej codzienności, której doświadczamy, ale w której On jest obecny” – podkreślał kapłan, wskazując m. in. na sakramenty, którymi chrześcijanin może umacniać się w Kościele.  Przy tej okazji homileta wspominał także beatyfikowanego wczoraj, bł. Karol Acutisa, który mawiał, że Eucharystia jest dla niego autostradą do Nieba.

Podczas mszy w bazylice były obecne dwie stypendystki Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - Lucyna i Magda, które włączyły się w  liturgię Słowa. Fundacja od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmuje swoją pomocą ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski. Na zakończenie liturgii, Lucyna będąca stypendystką Fundacji od dwóch lat opowiedziała swoje świadectwo. Uczennica konińskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczęszcza także do Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie uczy się gry na klarnecie. Maturzystka podkreślała, że Fundacja jest nazywana żywym pomnikiem św. Jana Pawła II: „Każdy stypendysta zaangażowany jest w wolontariat, przez to uczymy się otwierać serce na potrzeby drugiego człowieka i odwdzięczać się za pomoc, którą otrzymujemy”. Dziękowała również za pomoc, dzięki której stypendyści mogą wkraczać w dorosłość, stawać się samodzielnymi i odpowiedzialnymi. W niedzielę, po mszach zbierano ofiary na wsparcie działalności Fundacji.

Licheń Stary, 11 października 2020 r. 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 lutego 2021
Czwartek

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (25-28 luty)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia 6.40

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u
Psalm responsoryjny: Ps 138
Ewangelia: Mt 7, 7-12
realizacja LM Internet  LM Internet