Matka Boża Bolesna
diakonia Słowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rozpoczęcie uroczystości Wniebowzięcia Maryi

Świętowanie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej rozpoczęło się w piątek wieczorem, 14 sierpnia. W tym roku stało się okazją do uczczenia 170. rocznicy objawień Matki Bożej w Grąblinie, 53. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej i setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą”, i upływa pod hasłem „Niebo – naszą Ojczyzną”.

Już o godz. 16 w piątek w alejki licheńskiego sanktuarium wkroczyła 168. pielgrzymka z parafii św. Andrzeja w Koninie-Gosławicach z ks. kanonikiem Jackiem Laszczykiem, proboszczem parafii. Ta pielgrzymkowa tradycja sięga 1852 roku, kiedy obraz Matki Bożej przeniesiono z Grąblina do kościoła w Licheniu. Czterdziestu pątników pokłoniło się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice, a o godz. 18 uczestniczyło w rozpoczęciu uroczystości odpustowych: I Nieszporach oraz Mszy Św. przy ołtarzu koronacyjnym i kościele św. Doroty w Licheniu Starym. Wiernych zgromadzonych przy wokół ołtarza koronacyjnego powitał ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii św. Doroty. – Naszym celem jest niebo – przypomniał.

W wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Eucharystii przewodniczył ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium, a koncelebrowali m.in. ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej i ks. prał. Jacek Szymański, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. – Gromadzi nas dzisiaj radość! Radujemy się, że Maryja, chociaż wniesiona do nieba, pozostaje z nami blisko, na ziemi. Warto odszukać siebie w tajemnicy wniebowzięcia – podkreślił w homilii ks. Stankiewicz i wyjaśnił, czym jest wniebowzięcie Maryi nie tylko dla Matki Bożej, ale także wszystkich wiernych. To odpowiedź Jej Syna na wyciągnięte przez Nią ramiona w betlejemskiej grocie, to dziękczynienie Jezusa za matczyne utulenie podczas ucieczki do Egiptu i wynagrodzenie, za ramiona tulące Jego martwe ciało, wymieniał ks. Stankiewicz. – Maryja uczy każdego z nas, że nasze ramiona stworzone są po to, by objąć Boga, pochylić się nad Jego tajemnicą w naszym życiu. Uczy wpatrywania się w Słowo, które stało się Ciałem – mówił i życzył, by ochrzczeni zawsze potrafili się przyznać, że należymy do Boga. - Jezus potrzebował troski człowieka. Gdy patrzymy na Maryję Wniebowziętą potrzeba i nam wyciągnąć ramiona do siebie nawzajem – stwierdził marianin. – Maryja uczy też spojrzenia z troską na biednych na tej ziemi, przede wszystkim biednych duchowo. Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, którą dziś rozpoczynamy świętować, jest zaproszeniem dla nas, byśmy nie tylko o Maryi mówili, ale Ją naśladowali. Przez Nią mamy innym ukazywać Jezusa – podsumował ks. Stankiewicz.

Po zakończonej Mszy Św. kapłani, asysta liturgiczna oraz wierni odbyli uroczystą procesję alejkami wokół placu koronacyjnego, po której ks. Stankiewicz pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Kolejnym punktem świętowania w wigilię uroczystości, był koncert Barbary Kaczor, organistki bazyliki licheńskiej „Magnificat. Z Maryją wielbimy Boga”. Piątkowy wieczór zwieńczył Apel Maryjny i procesja ze światłami.

Dziś w południe sprawowana będzie główna Msza Św., podczas której zaśpiewa chór bazyliki licheńskiej „Stabat Mater” i Sanktuaryjny Kwintet Dęty. Po południu, o godz. 14.30 delegacja złoży kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem Bitwy Warszawskiej 1920, a Msza Św. o godz. 16 zostanie odprawiona w intencji poległych w obronie Ojczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1920. Uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę. O godz. 15 z kościoła św. Doroty w Licheniu wyruszy procesja do kaplicy objawień w Grąblinie, gdzie będzie sprawowana Msza Św.

Licheń Stary, 15 sierpnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet