Matka Boża Bolesna
m
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


ARTYKUŁY DO POBRANIA

Wspomnienie św. Agaty

We wspomnienie św. Agaty Mszy Św. w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. bp Wiesław Mering.

Pasterza diecezji włocławskiej przywitał ks. Janusz Bialucha MIC.
Po odczytanych fragmentach Pisma Świętego, słowo do zebranych skierował ks. bp Mering. – Tekst pierwszego czytania, dotyczący liczenia ludzi mówi nam, że nawet jeżeli popełnimy grzech, należy przypomnieć sobie o miłosiernym Bogu, który czeka na nasze nawrócenie, pokorne przyznanie się do winy i oddanie się Jego miłosiernym dłoniom – nauczał. – Druga wartość, do której nas wzywają teksty Pisma Świętego, to wiara w Jezusa. Jak była zagrożona kiedyś, tak jest zagrożona również dzisiaj. Czy Jezus zobaczyłby dzisiaj wiarę w naszych sercach? Co by go zaskoczyło? Wielkość tej wiary czy błąkające się w naszych sercach niedowiarstwo? – skłaniał do refleksji ksiądz biskup.

Przed zakończeniem Mszy Św. ks. bp Mering pobłogosławił wodę, sól i chleb. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem wrzucenie soli i chleba do ognia miało chronić dom przed pożarem.

Święta Agata czczona jest jako orędowniczka w niebezpieczeństwie pożaru.

Licheń Stary, 05.02.2020
ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet