Matka Boża Bolesna
Główka52 balony
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


ARTYKUŁY DO POBRANIA

Oddać się Bogu

– Każdego z nas Pan Bóg zaprasza do współpracy ze sobą, by zbawiać świat! – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, który celebrował Mszę Św. 2 lutego w licheńskiej bazylice.
 
W Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Gromnicznej, wierni uczestniczyli w Eucharystii ze świecami.  Modlili się też szczególnie za zakonników i zakonnice, bo dziś przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez św. Jana Pawła II.

Na początku Mszy Św. ksiądz kustosz poświęcił zapalone gromnice. – Świeca, światło to symbol Chrystusa, który jest pośród nas, który jest Światłością i rozświetla mroki naszego życia – przypomniał ks. Kumala.

W głoszonej homilii zaznaczył, że do celebrowania Mszy Św. zebranych zaprosił dziś Duch Święty, który pomaga dostrzec życie wewnętrzne, duchowe, pośród codziennych zmartwień. – Ważne, byśmy odkryli, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Świat, na który patrzymy przeminie. Przeminie również nasze życie. Jednak Bóg daje nam wystarczająco czasu, byśmy dotarli do celu naszej ziemskiej pielgrzymki, czyli do nieba. Byśmy rozbudzili w sobie tęsknotę za spotkaniem z Nim – nauczał ks. Janusz Kumala, odwołując się do postawy Symeona i Anny – postawy tęsknoty, wiary i uwielbienia Boga z Ewangelii według św. Łukasza. – Zapamiętajmy obraz pobożnych starszych: Symeona i Anny. Kilka dni temu papież Franciszek powiedział, że starsi są skarbem Kościoła. Są „dziś” i „jutro” Kościoła. To osoby starsze podtrzymują codzienność eucharystyczną Kościoła w Polsce – podkreślił ks. Kumala.

Wszyscy wierzący zostali przedstawieni Panu Bogu w świątyni w dniu chrztu św., kontynuował marianin. Wtedy też Bóg wezwał ich do realizowania swojego powołania, a na zakończenie każdej Eucharystii posyła do niesienia Dobrej Nowiny w świat, zaprasza, aby spotykanych ludzi przybliżać do Niego. – Bez łaski Bożej nie wypełnimy swojego powołania. Dziś prosimy o tę łaskę i wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, która pochyla się nad nami. Ufajmy Maryi, jak robiły to pokolenia pielgrzymów przez prawie 170 lat istnienia sanktuarium – zakończył kustosz licheńskiego sanktuarium.

W procesji z darami ołtarza uczestniczyły siostry Najświętszego Imienia Jezus, posługujące na terenie sanktuarium oraz księża i bracia marianie. O oprawę muzyczną Eucharystii zadbał chór bazyliki licheńskiej „Stabat Mater” wraz z dyrygentem i licheńskim organistą Jackiem Hyżnym.

W przyszłą niedzielę, 9 lutego, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na Mszę Św. o godz. 12.00 przed obliczem Bolesnej Królowej Polski w intencji chorych, z racji przypadającego 11 lutego Światowego Dnia Chorego.

Licheń Stary, 2 lutego 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet