Matka Boża Bolesna
g
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


ARTYKUŁY DO POBRANIA

Niedziela Słowa Bożego w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Uroczysta intronizacja Pisma Świętego, procesja z Ewangeliarzem, poświęcenie egzemplarzy Pisma Świętego - to tylko niektóre elementy, jakie podkreśliły dzisiejsze obchody Niedzieli Słowa Bożego w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, którym przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. Podczas południowej Eucharystii około 1,5 tysiąca wiernych modliło się w bazylice, by Pismo Święte było we wspólnotach chrześcijańskich stale otwartym źródłem łaski niosącej światło dla sumień i radość Ducha dla duszy.
 
26 stycznia 2020 roku Kościół po  raz pierwszy obchodził Niedzielę Słowa Bożego. Dzień ten, przewidziany na III niedzielę zwykłą, ustanowił Papież Franciszek 30 września ubiegłego roku, aby pobudzić w wiernych chęć czytania Pisma Świętego i wprowadzania Słowa Bożego w życie. W bazylice główną mszę rozpoczęła uroczysta procesja z księgą Pisma Świętego. Ewangeliarz w późniejszej części Eucharystii spoczął przy tabernakulum nawiązując do dawnego zwyczaju pierwszych chrześcijan, którzy przechowywali w nim zwoje Pisma Świętego obok naczynia z Ciałem Chrystusa.
W wygłoszonej homilii ks. Janusz Kumala MIC zachęcał, by „odkrywać obecność Jezusa w Jego Słowie, gdyż to że Biblia nie jest martwą książką, aby wsłuchiwać się w słowa Boga skierowane do nas oraz pochylać nad nimi w naszej codzienności”. Kustosz licheńskiego Sanktuarium przekonywał, że „Pismo Święte nie jest zwykłą książką - to Jezus, który do nas mówi. Dlatego Biblię nie tyle się czyta, co słucha - ponieważ to Bóg mówi.”
Jak zauważył ks. Kumala:  „Jezus, chce do nas mówić, tylko my nie zawsze chcemy Go słuchać, ale gdy słuchamy, pogłębia się nasza jedność. Niedziela Słowa Bożego obchodzona w tym czasie jest symboliczna – pochylając się nad Słowem Bożym, możemy wypełniać się Jego miłością i dążyć do jedności podzielonych chrześcijan” – mówił kapłan nawiązując do zakończonego w sobotę Tygodnia Jedności chrześcijan.
26 stycznia to także obchodzony już po raz 20. W Kościele Katolickim w Polsce Dzień Islamu, którego tegoroczne hasło brzmi: „Chrześcijanie i Muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa”. Inicjatywa ta zdaniem ks. Kumali „zachęca, by otworzyć nasze oczy i serca na wszystkich ludzi, uczyć się widzieć w sobie nawzajem brata i siostrę”. Zwracając uwagę na to, jak trudne są dziś relacje muzułmańsko-chrześcijańskie, podkreślił: „Wszystkich nas jednak łączy ojcostwo Boga – wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, niezależnie od wyznawanej religii, czy ktoś wierzy, czy nie – to jest prawda, którą głosi Kościół i która może zmieniać oblicze tej ziemi”.
Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii ks. Kustosz zauważył: „Bądźmy podobni do Jezusa, który w Galilei pogan głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu i wzywał do nawrócenia. Odkryjmy, że i nas Chrystus powołuje, abyśmy za Nim szli i dawali świadectwo o miłości Boga przez naszą postawę życzliwości, dobroci i przebaczenia”.
Przed błogosławieństwem końcowym zostały pobłogosławione dwa egzemplarze Pisma Świętego i przekazanie lektorom, którzy czytali w czasie mszy jako symboliczny znak przyjęcia Słowa Bożego przez wszystkich uczestników celebracji.
 
W najbliższą niedzielę w bazylice licheńskiej zaplanowano obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. W sanktuarium posługują trzy wspólnoty zakonne: siostry Imienia Jezus, siostry annuncjatki oraz księża i bracia marianie.


Licheń Stary, 26 stycznia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet