Matka Boża Bolesna
Główka43 wnętrze Bazyliki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
Niedziela, 19 stycznia 2020 r

 
1. Dzisiaj obchodzimy w naszym Sanktuarium II Rodzinny Dzień Babci i Dziadka dla mieszkańców powiatu konińskiego.  W czasie Mszy św. o godz. 12.00 będziemy prosić, abyprzez wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej, Bóg darzył ich dobrym zdrowiem,
a nas motywował do szacunku wobec nich. Po Mszy św. specjalne indywidualne błogosławieństwo naszych seniorów.
2.Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Odpowiadajmy na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, i włączmy się w to dzieło poprzez osobistą modlitwę.
3. W piątek, 24 stycznia, Święto św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy i dziennikarzy. To równieżŚwiatowy Dzień Środków Masowego Przekazu. W tym roku pod hasłem:  "«Abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom» (Wj 10,2). Życie tworzy historię."Módlmy się szczególnie za dziennikarzy i o mądre korzystanie ze środków przekazu.
4. W sobotę, 25 stycznia, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Patrona Zgromadzenia Księży Marianów, które w tym roku obchodzi 350. rocznicę powstania.
W naszym Sanktuarium dzień modlitw o nowe powołania zakonne i kapłańskie do Zgromadzenia Marianów.
5. W dniach od 23 do 26 stycznia odbędą się Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma.
6. W najbliższą niedzielę 20. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa”. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Jesteśmy wezwani, zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, do otwartości na innych, do rozpoznania i uznania w nich braci i sióstr.
7.  Sanktuarium zaprasza mężczyzn, którzy chcieliby włączyć się do Liturgicznej Służby Ołtarza w Bazylice Licheńskiej, aby jako ministranci lub lektorzy służyć Panu Jezusowi podczas Mszy świętej. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma.
8. Przypominamy o codziennej transmisji na żywo z naszej Bazyliki. Wejście przez stronę internetową licheńskiego sanktuarium. Zachęcamy, aby umożliwić osobom chorym i w podeszłym wieku korzystanie z tej formy duchowej łączności z naszym Sanktuarium.
9. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary na utrzymanie naszej Bazyliki i szerzenie czci Matki Bożej Licheńskiej. Bóg zapłać za każdy dar serca.
10.Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.
 

 

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium


 


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


21 stycznia 2020
Wtorek
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Dzień Babci

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji osób należących do wspólnoty modlitewnej i ich rodzin
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
17.30 Nieszpory za zmarłych

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 16, 1-13
Psalm responsoryjny: Ps 89
Ewangelia: Mk 2, 23-28
realizacja LM Internet  LM Internet