Matka Boża Bolesna
Główka38 Bazylika jesienią
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
Zesłanie Ducha Świętego, 31 maja 2020 r.


1.    Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszym sanktuarium to Dzień dziękczynienia za sakrament bierzmowania.
Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.
2.    Jutro, 1 czerwca, Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Jutrzejsze święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w Mistycznym Ciele Chrystusa – w Kościele.
Jutro też Międzynarodowy Dzień Dziecka. Zapraszamy rodziców z dziećmi do wspólnej modlitwy dziękczynnej za dar życia.
3.    We wtorek, 2 czerwca, przypada 41. rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. W naszym sanktuarium Bolesnej Królowej Polski jest to Dzień modlitw za Ojczyznę o jej duchową odnowę.
Także we wtorek zapraszamy na wieczór uwielbienia, który rozpocznie się mszą św. o godz. 19.00, a zakończy Apelem Maryjnym o 21.00. Wieczór poprowadzi licheńska wspólnota Ekipa dla Jezusa.
4.    W czwartek, 4 czerwca, Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dzień modlitw w intencji prezbiterów i o nowe powołania, a zarazem pierwszy czwartek miesiąca.
5.    W piątek, 5 czerwca, przypada 4. rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium.
To również Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające do Najśw. Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 12.00.
W tym dniu wypada także Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Ideą tego dnia jest zwrócenie naszej uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego. Często mówi o tym papież Franciszek i zachęca też, abyśmy w pięknie przyrody kontemplowali piękno i mądrość Boga Stworzyciela. Niech pomogą nam w tym spacery w ogrodach sanktuarium.
Z okazji tego dnia organizujemy wspólnie z parafią św. Doroty zbiórkę zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytych baterii i przeterminowanych lekarstw. Można je składać przy bramie nr 2 od ul. Klasztornej do 19 czerwca.  
6.    W sobotę, 6 czerwca, przypada 10. rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez jego wstawiennictwo prośmy o sprawiedliwość społeczną, pojednanie i zgodę w naszej Ojczyźnie, a także o mądrość i roztropność dla rządzących. Módlmy się też za ludzi pracy, a także bezrobotnych i tych, którym grozi utrata miejsca pracy. Po mszy św. o godz. 12.00 złożymy kwiaty przed pomnikiem bł. Jerzego. Do wspólnej modlitwy zapraszamy szczególnie członków NSZZ „Solidarność”, którego patronem jest bł. Jerzy Popiełuszko.
7.    W dniach od 6 do 8 czerwca przypada 21. rocznica pielgrzymki św. Jana Pawła II do Lichenia. Ojciec Święty przybył do sanktuarium wieczorem 6 czerwca 1999 r., zaś 7 czerwca o godz. 8.00 spotkał się z pielgrzymami, a potem odleciał do Bydgoszczy i Torunia, aby wieczorem znów wrócić do Lichenia i przenocować. Następnego dnia kontynuował pielgrzymowanie.
8.    W najbliższą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. O godz. 12.00 główna msza św. dziękczynna za pielgrzymkę św. Jana Pawła II do naszego sanktuarium. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którzy 21 lat temu uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym. Uroczystość uświetni Sanktuaryjny Kwintet Dęty, który po mszy zaprasza na koncert.
9.    Informujemy, że 29 maja ks. bp Wiesław Mering ogłosił nominację ks. prał. dr. Zbigniewa Cabańskiego, proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Koninie, na Wikariusza Biskupiego Rejonu Konińskiego. Obejmie on tę funkcję 1 lipca br. po odchodzącym na emeryturę ks. prał. Wojciechu Kochańskim.
10.    Przypominamy, że zgodnie z aktualnym zarządzeniem władz państwowych nie ma limitu dla uczestników mszy św. w kościołach. Obowiązuje noszenie maseczek i zachowywanie bezpiecznej odległości od siebie. Dziękujemy za cierpliwość w respektowaniu zaleceń sanitarnych.
11.    Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.


 

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium


Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
Wniebowstąpienie Pańskie, 24 maja 2020 r.

 

1.    Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego Chrystusa i umacniania w wierze Apostołów.  Żyjemy wciąż nadzieją na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca. Tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami, dlatego potrzebujemy Eucharystii, Chleba Życia, aby nie ustać w drodze.
Dzisiaj też w naszym Sanktuarium Dzień modlitw w intencji matek. Polecamy je wszystkie opiece Matki Bożej Licheńskiej. Główna Msza św. o godz. 12.00, a po niej zawierzenie matek Matce Bożej Licheńskiej.
2.    W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego, której obchody będą miały miejsce w przyszłą niedzielę.
3.    We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień matki. Pamiętajmy o naszych mamach, pomódlmy się za nie, podziękujmy im za macierzyńską miłość. Przed Matką Bożą Licheńską, Bolesną Matką, módlmy się za wszystkie matki, szczególnie za matki samotnie wychowujące swoje dzieci.
4.    W środę, 27 maja, Dzień modlitw w intencji kanonizacji bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Marianów, które posługuje w licheńskim sanktuarium.
5.    W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Módlmy się, aby ustanie pandemii pozwoliło na jego rychłą beatyfikację. Ksiądz kard. Wyszyński dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej 15 sierpnia 1967 r.
6.    W piątek, 29 maja, zapraszamy na nabożeństwo wielkanocne Via lucis (Droga światła) o godz. 18.00.
7.    W sobotę, 30 maja, zapraszamy na czuwanie z Maryją przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Rozpoczęcie Apelem Maryjnym o 21.00, a po modlitwie uwielbienia, o godzinie 22.45 celebrowana będzie Msza Święta.
8.    W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszym sanktuarium Dzień dziękczynienia za sakrament bierzmowania.
9.    Informujemy, że Dom Pielgrzyma „Arka” przyjmuje gości, respektując wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma lub w recepcji Domu Pielgrzyma „Arka”. Zapraszamy do korzystania z noclegu i wyżywienia podczas pielgrzymki do sanktuarium.
10.    Przypominamy, że zgodnie z aktualnym zarządzeniem władz państwowych liczba osób mogących jednocześnie przebywać w bazylice górnej wynosi 700, natomiast w bazylice dolnej – 731. Zachęcamy, aby wykorzystać te możliwości, które daje bazylika, aby uczestniczyć w mszach świętych i nabożeństwach. Dziękujemy za cierpliwość w respektowaniu zaleceń sanitarnych.
11.    Wszystkich, którzy z racji ograniczeń związanych z epidemią nie mogą przybyć do sanktuarium zachęcamy do uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach za pośrednictwem internetu. Wejście przez naszą stronę internetową www.lichen.pl. W ten sposób uczestnicząc w Eucharystii można przyjąć Komunię duchową.
12.    Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.

 

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium
Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
VI Niedziela Wielkanocna, 17 maja 2020 r.

 

1.    Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna. Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego.
Dzisiaj w naszym sanktuarium z racji przypadającej jutro 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Dzień dziękczynienia za dar Jego życia i posługi w Kościele w Polsce i na świecie. Główna msza św. o godz. 12.00, a po niej Koncert „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”.
Dzisiaj też Dzień promocji honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Twoja krew może ocalić komuś życie”. Chętni mogą oddać krew w godzinach od 8.30 do 11.30 w dolnej bazylice.
2.    Jutro, 18 maja, Święto św. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium. Sanktuarium św. o. Stanisława znajduje się w Górze Kalwarii k. Warszawy.
3.    Od 18 do 20 maja przypadają dni krzyżowe, czyli dni modlitw o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy, będziemy się też modlić w intencji głodujących na świecie oraz o ustanie epidemii.
4.    We wtorek, 19 maja, Dzień modlitw w intencji beatyfikacji sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego, marianina, który zmarł w opinii świętości w 1755 roku w Portugalii.
5.    W piątek, 22 maja, rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W naszym sanktuarium będą to Dni modlitw o jedność chrześcijan.
6.    W najbliższą niedzielę w naszym sanktuarium Dzień matki w Domu Matki. To specjalny Dzień modlitw w intencji matek. Polecamy je wszystkie opiece Matki Bożej Licheńskiej. Główna Msza św. o godz. 12.00, a po niej zawierzenie matek Matce Bożej Licheńskiej.
7.    Trwa radosny i piękny miesiąc poświęcony Maryi, Matce Bożej.  Naród Polski w szczególny sposób oddaje Jej cześć i każdego dnia w naszych świątyniach spotykamy się na nabożeństwach majowych. W naszej Bazylice na nabożeństwa majowe zapraszamy o godz. 17.00.
8.    Informujemy, że Dom Pielgrzyma „Arka” przyjmuje gości, respektując wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma lub w recepcji Domu Pielgrzyma „Arka”. Zapraszamy do korzystania z noclegu i wyżywienia podczas pielgrzymki do sanktuarium.
9.    Przypominamy, że zgodnie z aktualnym zarządzeniem władz państwowych liczba osób mogących jednocześnie przebywać w bazylice górnej wynosi 700, natomiast w bazylice dolnej – 731. Zachęcamy, aby wykorzystać te możliwości, które daje bazylika, aby uczestniczyć w mszach świętych i nabożeństwach. Dziękujemy za cierpliwość w respektowaniu zaleceń sanitarnych.
10.    Wszystkich, którzy z racji ograniczeń związanych z epidemią nie mogą przybyć do sanktuarium zachęcamy do uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach za pośrednictwem internetu. Wejście przez naszą stronę internetową www.lichen.pl. W ten sposób uczestnicząc w Eucharystii można przyjąć Komunię duchową.
11.    Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.


Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium
 

 


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet