Matka Boża Bolesna
Główka29 DPArka
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

VI Świeto Laikatu Pijarskiego
 
Konferencje o Duchu Świętym, Eucharystie, budowanie więzi między osobami realizującymi charyzmat pijarski, wymiana doświadczeń, śpiew i wspólna modlitwa złożyły się na tegoroczne - VI Święto Laikatu Pijarskiego, które odbyło się w pierwszy październikowy weekend w Licheniu.
 
W dniach 4-6 października 2019 r. licheńskie sanktuarium gościło już po raz drugi uczestników Święta Laikatu Pijarskiego. Wydarzenie zgromadziło w tym roku 120 osób reprezentujących grono świeckich współpracowników zakonu pijarów. W Domu Pielgrzyma Arka spotkali się nauczyciele i pracownicy pijarskich szkół z terenu polskiej prowincji oraz centrów kultury Calasanz działających przy pijarskich parafiach.
 
„Laikat pijarski to bardzo szeroko rozumiane grono ludzi, którzy są zaangażowani w realizację charyzmatu św. Józefa Kalasancjusza (założyciela zakonu pijarów – przyp. red.) - pobożność i naukę - krzewienie nauki jako takiej i wiary, która jest fundamentem – wyjaśnia o. Piotr Różański SP, organizator Święta Laikatu – Są to nie tylko nauczyciele pracujący w naszych szkołach, ale też ludzie, którzy nie będąc nauczycielami realizują nasz charyzmat.”  Świeccy pedagodzy ze szkół pijarskich nie tylko przekazują dzieciom wiedzę, uczestniczą także w ich wychowaniu, angażując się i wspierając duchowo w zgodzie z charyzmatem kalasantyńskim.
„Zgodnie z programem duszpasterskim w  Polsce, przeżywamy tajemnicę Ducha Świętego. Hasło «W mocy Ducha Świętego» zachęca nas do tego, by lepiej rozpoznawać działanie Ducha, lepiej się na nie otwierać, bardziej z niego korzystać, co jest kluczem do przemiany dzieci i młodzieży, którym służymy” – wyjaśnił przełożony polskiej prowincji pijarów, o. Mateusz Pindelski SP od Maryi Niepokalanej, który sam jest wychowankiem szkoły prowadzonej przez zakon, dodając: „Z wielką radością przybyliśmy do Lichenia na VI Święto Laikatu Pijarskiego. Gromadzimy się tutaj jako przedstawiciele kilkuset osób, które współpracują z nami w szkołach, parafiach, realizując charyzmat św. Józefa Kalasancjusza.” Takich świeckich współpracowników na terenie całej Prowincji Polskiej Zakonu Pijarów jest około 600. 
 
W sobotni poranek zgromadzeni w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma Arka wysłuchali konferencji o. Piotra Różańskiego SP, który przybliżył ujęcie biblijne Osoby Ducha Świętego, jego działania i jak można to przełożyć na własne życie. Druga konferencja wygłoszona przez o. Eugeniusza Grzywacza SP pt. „Duch Święty w sztuce”, dotyczyła tego, czego nie dało się wypowiedzieć o Duchu Świętym, a co autorom udało się przedstawić w ikonografii. W niedzielny poranek wysłuchano konferencji o Mateusza Pindelskiego SP na temat Ducha Świętego w pismach św. Kalasancjusza, założyciela zakonu pijarów.
W niedzielę rozdano nagrody prowincjalne: 15 osób otrzymało wyróżnienie przyznawane zaangażowanym w charyzmat pijarski - nagrodę  „Kalasancjusz z dzieckiem”. W tym roku po raz pierwszy w historii nagrodę otrzymał rodzic – mama absolwentów wspierająca działania szkoły. Rozdano także statuetki „Sapere auso pro profesoribus” – najwyższe odznaczenie polskiej prowincji przyznawane najbardziej zasłużonym nauczycielom pijarskich szkół.
 „Cudowną rzeczą jest spotkać ludzi, którzy są podobni do mnie, wymienić się doświadczeniami. Niektórych nie widzi się przez parę miesięcy. Wspaniałą rzeczą jest to, ze pomimo iż jesteśmy z różnych ośrodków, z różnych części kraju, to czujemy jakąś więź, że jesteśmy wychowawcami, pracujemy w duchu św. Józefa Kalasancjusza, że ważne są dla nas dzieciaki i mamy wsparcie w sobie wzajemnie” – opowiada o spotkaniu  Maja Falkiweicz, katechetka z Bolszewa, świecka pijarka.
Janusz Podwika, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii z krakowskiego liceum prowadzonego przez księży pijarów brał udział we wszystkich świętach laikatu. „To wezwanie Ducha Świętego w tym roku jest dla mnie bardzo interesujące – opowiada – Do szkoły pijarskiej trafiłem od razu po studiach, to już mój 27 rok pracy. Choć początek był przypadkiem, później ta wizja szkoły św. Józefa Kalasancjusza mnie rzeczywiście wciągnęła. Jestem świeckim pijarem i żyję tą ideą pracy z dziećmi - ona sprawia mi radość”.
 
Święto Laikatu Pijarskiego do tej pory miało miejsce co dwa lata. Kolejne spotkania jednak odbywać się będą co roku w licheńskim sanktuarium. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Św. o. Stanisław Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów – opiekunów licheńskiego sanktuarium był początkowo pijarem. W 1649 w kolegium pijarów w Podolińcu ukończył trzecią klasę gramatyki, a 6 lat później rozpoczął tam nowicjat przyjmując imię zakonne Stanisław od Jezusa i Maryi.
 
Licheń Stary, 6 października 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


7 lipca 2020
Wtorek
Naród wybrany ufa swemu Panu

 

17. rocznica śmierci bpa Romana Andrzejewskiego

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Wspólnoty Kościoła
20.00 Wieczór Uwielbienia w bazylice
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet