Matka Boża Bolesna
f
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pielgrzymka diecezjalna klas ósmych „Eucharystia daje życie”

Ponad 4 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych  zgromadziło się dziś w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w związku z pielgrzymką ósmoklasistów z diecezji włocławskiej. Myślą przewodnią dnia skupienia dla młodzieży było hasło nowego roku duszpasterskiego 2019/2020 „Eucharystia daje życie”.

Ewangelizację poprzedzającą wspólną Eucharystię w bazylice poprowadził franciszkanin, o. Łukasz Buksa OFM wraz z ks. prał. Michałem Krygierem, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku i zespołem Jordan ze Zduńskiej Woli. W tym czasie młodzi ludzie, obecni w licheńskiej świątyni, mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ze względu na pogodę, ewangelizacja odbyła się w nawie głównej licheńskiej bazyliki, a nie na zewnątrz świątyni, jak bywało w latach ubiegłych.

W samo południe rozpoczęła się uroczysta Msza Św., której przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Eucharystię koncelebrowało 95 kapłanów, którzy przybyli dziś do licheńskiego sanktuarium wraz ze swoimi podopiecznymi.

Słowo powitania do młodych ludzi skierował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, mówiąc: „To wy jesteście przyszłością Kościoła, ale także jego teraźniejszością. O tym świadczy wasza obecność w tym sanktuarium na drodze wzrastania w wierze każdego dnia. Jesteście wzorem dla wszystkich młodych”.

Kustosz nadmienił, że tradycja pielgrzymowania młodzieży do Lichenia sięga 14 sierpnia 1967 r. Dzień przed koronacją Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej konferencję dla młodzieży wygłosił ks. kard. Stefan Wyszyński. W trakcie spotkania ówczesny Prymas Polski powiedział, iż „Matka Boża jest szczególną patronką polskiej młodzieży”. Dalej marianin dodał, iż „młodość to całe życie jeśli jest przeżywane tak jak Maryja – zawsze zjednoczona z Bogiem”.

Homilię w trakcie Eucharystii do młodych ludzi wygłosił o. Łukasz Buksa OFM. W słowie wskazał 3 porady, w jaki sposób wzrastać w przeżywaniu młodości. Po pierwsze należy uczestniczyć w darze Eucharystii. Kapłan zachęcał młodych ludzi, aby uczestnicząc w każdej Mszy Św., wzbudzali pragnienie Chrystusa. Wówczas będą mogli dostrzec prawdziwego Boga, który ofiarowuje im samego Siebie. Drugą radą było wpatrywanie się w św. Hieronima, którego Kościół dziś wspomina. Zdaniem homilety święty tak umiłował Boga, że uczył się języka hebrajskiego, greckiego, biegle władał łaciną. – „Gromadźcie się w salach parafialnych i szkolnych, bierzcie Słowo Pana do ręki i w Nim szukajcie odpowiedzi” – mówił. Ostatnią radą była zachęta, aby iść do Mamy. – „Przybywamy do Mamy Bolesnej, która widzi  waszą radość, wasz ból – chce wam dać to, co ma najcenniejszego, czyli Jezusa.” – zakończył franciszkanin.

Przed zakończeniem Mszy Św. bp Wiesław Alojzy Mering poświęcił różańce, które otrzymali wszyscy młodzi ludzie uczestniczący w diecezjalnej pielgrzymce klas ósmych do Matki Bożej Licheńskiej.  

Ordynariusz włocławski podziękował także osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pielgrzymki: ks. Łukaszowi Buksie OFM, ks. Przemysławowi Pilarskiemu, diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży, zespołowi muzycznemu Jordan oraz służbie liturgicznej ołtarza. Biskup Mering zaznaczył, że jeszcze nigdy w licheńskiej pielgrzymce nie było obecnych tak wielu księży, którzy przyjechali ze swoimi podopiecznymi.

– „Kiedy gromadzicie się tu, w sanktuarium, w świętym miejscu, jesteście jak młode orlęta, które doskonale wiedzą, jakie niebezpieczeństwa grożą waszej wierze w Jezusa, waszej wierności chrześcijaństwu. Życzę wam, abyście byli młodymi orłami, które będą zmieniać świat na lepsze, a nie będą zadowalać się byle czym” – zakończył biskup włocławski.  

Tuż przed zakończeniem Mszy Św. przedstawiciele młodzieży, w obecności biskupa Meringa, odczytali akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej.

W ubiegłych latach do Lichenia pielgrzymowali uczniowie III klas gimnazjalnych. Po reformie edukacji z roku 2017 pielgrzymka przeistoczyła się w pielgrzymkę uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Licheń Stary, 30 września 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet