Matka Boża Bolesna
Główka4 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Znów nabierzesz sił – 27 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu
 
 
Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, które odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej już po raz 27, zgromadziły rekordową liczbę  – ponad 30 000 uczestników. 
 
„Znów nabierzesz sił” to hasło przewodnie spotkania osób uzależnionych oraz ich bliskich, które trwało w dniach 26-28 lipca w Licheniu. Wydarzenie już w piątek rozpoczęły mityngi w licheńskiej bazylice: dla anonimowych alkoholików oraz dla dorosłych dzieci alkoholików. W Kaplicy Trójcy Świętej realizowany był program „Ocaleni”, który 15 sierpnia zostanie wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej.
 
Sobotni poranek rozpoczął się drogą krzyżową. Modlitwie uzależnionych i ich rodzin przewodniczył prowadząc rozważania ks. Stanisław Kowalski. Podczas nabożeństwa uczestnicy dzielili się świadectwem swojego życia i drogi do trzeźwości.
Tuż przed południem, o godz. 11.30, na ołtarzu polowym oficjalnie rozpoczęto licheńskie spotkania trzeźwościowe. Uczestników powitał kustosz sanktuarium – ks. Janusz Kumala MIC, przypominając słowa św. Jana Pawła, które papież-Polak powiedział o licheńskim sanktuarium w 1999 r., iż „jest to miejsce, które Maryja bardzo umiłowała”. 
- „Dzisiaj widać, że Maryja umiłowała nas, którzy tutaj przybywamy, którzy tutaj jesteśmy. W czasie tych dni zachęcam, aby na tę matczyną miłość odpowiedzieć. Wśród bogatego paragramu niech nie zabraknie osobistego spotkania z Matką Bożą, aby Jej podziękować, aby Ją prosić o pomoc, aby przytulić się do Jej kochającego i matczynego serca; aby poczuć jeszcze bardziej, że każdy z nas jest kochany przez Pana Boga” – mówił ks. Kumala.
Gośćmi specjalnymi tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu są autorzy książek o tematyce uzależnień: Mika Dunin, Ewa Woydyłło-Osiatyńska oraz Meszuge. To właśnie ostatni autor otrzymał w tym roku nagrodę „Pelikan”, która przyznawana jest osobom zasłużonym dla środowisk trzeźwościowych w Polsce. Po południu kilkaset osób słuchało świadectwa jego życia, które opowiedział przy ołtarzu polowym przed kościołem św. Doroty.
Za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” modlono się w czasie mszy o 14.30. Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. Dariusz Kwiatkowski MIC. " Byli przed nami również ci, którym wiele zawdzięczamy, a których już wśród nas nie ma. Chcemy wspomnieć ich przed Bogiem" – mówił marianin. "Tej wspólnocie być może zawdzięczamy życie, mamy głęboko w sercu wdzięczność do Boga za to, że dziś jestem trzeźwy"
Równolegle, na placu przed nową dzwonnicą odbywało się drugie Ogólnopolskie Spotkanie Społeczności „Ocalonych” oraz koncert w czasie którego zaśpiewali: Ania Pietrzak, Ania Lorenc, Piotr Magiel, MSW Skład, Raper Arkadio. 
 
W czasie spotkań trzeźwościowych zorganizowano 16 mityngów dla wielu grup, m. in.: Anonimowych Alkoholików, Narkomanów, Palaczy, Narkomanów, Przemocowców, Depresantów, Jedzenioholików, Hazardzistów a także ich bliskich. Odbyły się także spotkania dla uzależnionych w języku rosyjskim oraz ukraińskim oraz miting Wspólnoty św. Jakuba 12 kroków dla chrześcijan.
„Maryja chce wyprosić dla nas łaskę wolności, której każdy z nas potrzebuje i szuka. Ona chce, byśmy doświadczyli tu przemiany serca i naszego życia” – mówił ksiądz Janusz Kumala, kustosz Sanktuarium witając ponad 30 000 wiernych biorących udział w głównej Mszy Świętej sprawowanej za uczestników i członków ich rodzin. Sprawowana o godzinie 19.00 Eucharystia zgromadziła rzesze wiernych w licheńskiej świątyni a także przed nią, gdzie liturgia była transmitowana na telebimie. 
„Nasze spotkania licheńskie stały się międzynarodowymi – widzę braci ze Lwowa, Ukrainy, Białorusi. Zaczęły się 27 lat temu od 150 osób a dziś jest nas więcej niż 30 000 – z różnych narodów” – mówił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w wygłoszonej homilii. „Bogu zależy na naszym życiu. Bóg szuka ludzi, widzi wartość każdego z nas. stał się człowiekiem, aby nas wyrwać z tyranii grzechu” – powiedział marianin komentując dzisiejsze czytania. 
„Nie potrafimy kochać tych, którzy kochają nas i doświadczać miłości od innych. Dlatego Bóg chce zmienić nasze życie – to jest Dobra Nowina. Nasze życie jest tak skomplikowane, bo ciągle myślimy o sobie. Odpowiedzią jest Jezus, dzięki któremu możemy stać się sprawiedliwymi ludźmi – kontynuował ks. Robert – Dziś słyszymy tę Dobrą Nowinę: „znów nabierzesz sił” – Bóg nigdy nie brzydzi się naszymi grzechami i upadkami. Jego miłość jest niewyczerpalna! Nic i nikt jej nie zmieni. On jest nam bliższy niż my sami sobie!”
W czasie Eucharystii pobłogosławiono dyplomy i medale dla osób obchodzących 25 rocznicę trzeźwości. Uczestnicy wyrazili swoją wdzięczność organizatorom Spotkań Trzeźwościowych i wszystkim osobom, które je przygotowywały.
 
Zdaniem kustosza Sanktuarium, hasło „znów nabierzesz sił” zaczerpnięte z nauczania proroka Izajasza realizuje się w konfesjonałach. Ks. Kumala zwrócił uwagę zebranych na 30 spowiedników, którzy służyli w czasie tegorocznych spotkań, dziękując za pomoc duchową.  Na co uczestnicy odpowiedzieli gromkimi oklaskami. „Jesteśmy kochani przez Boga, a krzyż jest znakiem Jego nieskończonej miłości. Każdy jest ocalony, nikt nie jest przegrany. Każdy ma szansę – życzę, byśmy tak codziennie spotykali Chrystusa. A Matka Boża Licheńska niech nam towarzyszy i wspiera” – powiedział marianin na zakończenie celebracji. 
Po mszy odbył się Apel Maryjny prowadzony przez ks. Roberta Krzywickiego, a potem kontynuowano spotkania w poszczególnych grupach. Na placu przed bazyliką odbył się tradycyjny Mityng pod gwiazdami. Do późnych godzin nocnych dzielono się świadectwem swojego życia i drogi do trzeźwości. „Trzeźwość jest dla mnie darem. Ta pielgrzymka jest moim dziękczynieniem” – mówił jeden z uczestników.
 
27. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu zakończyła niedzielna poranna Msza św. o godz. 7.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

 
 
Licheń Stary, 28 lipca 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet