Matka Boża Bolesna
Główka7 Bazylika nocą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

3 maja: Licheń w sercu Polski
 
3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski w czasie Mszy Świętej o godzinie 12.00 w licheńskiej bazylice modliło się około 4 tysięcy osób. 
 
W wygłoszonej podczas sumy homilii, ks. Janusz Kumala, kustosz Sanktuarium zwrócił uwagę na fakt, iż Licheń Stary znajduje się geograficznie w samym centrum Polski – można powiedzieć, w jej sercu.
- „Symbolicznie można także odczytać istnienie tej świątyni – największego kościoła w Polsce. Świątynia ta, jakby chciała powiedzieć, że cała nasza Ojczyzna ma się tutaj zmieścić. Ten kościół ma ogarnąć całą Polskę, ponieważ nasza Ojczyzna cała należy do Chrystusa. Naszą troską powinno być to, byśmy pozostali Mu wierni.” – kontynuował marianin.
 
„Drogi naszej historii biegły różnie, jednak Polacy starali się dotrzymywać wierności Bogu, łasce chrztu świętego. 3 maja każdego roku przypominamy sobie o szczególnej obecności Matki Najświętszej w dziejach naszej Ojczyzny. Maryja obecna w Kościele, nieustannie o ten Kościół się troszczy.” – podkreślał kaznodzieja – „Troszczy się o uczniów Chrystusa, bo to jest Jej misja; a także o nas, Polaków i wszystkich przynależących do naszej Ojczyzny. Maryja bowiem jest nie tylko Królową Polski, ale wszystkich narodów. Ona pragnie, by każdy powołany do życia przez Boga Ojca odnalazł w swoim życiu Chrystusa, szedł drogą do zbawienia.”
 
Celebrans przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który 20 lat temu powiedział do pielgrzymów zebranych  na placu przed bazyliką: „dziękujemy Ci Maryjo, że prowadzisz nas do Chrystusa”, a które  wyrażają misję Maryi w Kościele.  Licheńskie Sanktuarium, jako miejsce, w którym gromadzą się pielgrzymi, św. Jan Paweł II nazwał miejscem, które „Maryja bardzo umiłowała”. Matka Najświętsza ogarnia nas swoją miłością, pochylając się nad każdym z nas i prowadząc do Jezusa.
 
Od czasu koronacji licheńskiego wizerunku koroną papieską, czego dokonał w 1967 roku sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, Maryja nazywana jest w Licheniu  Bolesną Królową Polski. Te słowa –  modlitwę tego sanktuarium: „Bolesna Królowo polski, módl się za nami” Prymas Tysiąclecia dostrzegł wypisane na ołtarzu koronacyjnym przy kościele św. Doroty, zbliżając się do miejsca uroczystości koronacyjnych. 
 
„Modlimy się w tym sanktuarium do Matki Najświętszej, która cała ogarnięta jest zbawczą miłością Chrystusa, która stoi przy krzyżu Chrystusa i doświadcza Jego miłosierdzia.” – mówił homileta, dodając – „Tak samo stoi przy naszych krzyżach jako Matka wiary, która pełna miłości jednoczyła się z umierającym Jezusem, a dziś jednoczy się z nami.”
 
Nad licheńskim obrazem znajdują się słowa: „Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym”. Kustosz sanktuarium zauważył, iż „jest to modlitwa wszystkich o łaskę pokoju: w naszych sercach, w rodzinach, w Ojczyźnie, w innych narodach.” Kończąc homilię, ks. Kumala zachęcał, by wypełniając testament Jezusa z Krzyża, zabrać Maryję ze sobą, jako swoja Matkę i Nauczycielkę, która się o nas troszczy, uczy nas życia w miłości i prowadzi drogą do nieba.

Licheń  Stary, 3 maja 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


27 lutego 2020
Czwartek
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Pwt 30, 15-20
Psalm responsoryjny: Ps 1
Ewangelia: Łk 9, 22-25
realizacja LM Internet  LM Internet