Matka Boża Bolesna
f
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

1 proc. podatku na Fundację Spem Donare

Każdego roku rozliczając się z podatku dochodowego możemy wesprzeć organizacje pożytku publicznego. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej działa Fundacja Spem Donare, uprawniona do otrzymania 1 proc. podatku, poprzez którą księża marianie mogą bezpłatnie wspierać potrzebujących. Nazwa Fundacji — Spem Donare, czyli ,,dawać nadzieję” — najpełniej wyraża jej misję: niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego.

W ramach Fundacji Spem Donare funkcjonują: Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, Naprotechnologia – Ośrodek Wsparcia Płodności oraz świetlica parafialna. W ramach dzieł miłosierdzia licheńskie sanktuarium zapewnia opiekę medyczną osobom ciężko chorym, pomoc duchową i psychologiczną osobom uzależnionym, samotnym i pokrzywdzonym, a także pomoc dzieciom, przychodzącym do świetlicy, które potrzebują m.in. pomocy w nauce.

Pieniądze przekazane z 1 proc. podatku, to kropla w morzu potrzeb, ale zarazem ogromna pomoc. A ta jest bardzo potrzebna – utrzymanie bezpłatnego hospicjum generuje wysokie koszty. — Środki przekazane z 1 proc. podatku przeznaczamy, na działalność statutową, głównie na funkcjonowanie hospicjum, m.in. na zakup leków czy środków opatrunkowych. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala na jednoczesne przyjęcie 22 pacjentów. Licheńskie hospicjum jest zawsze pełne i z reguły kilkanaście osób oczekuje na przyjęcie– informuje Katarzyna Muzykiewicz, dyrektor licheńskiego hospicjum. – Darczyńcy o nas pamiętają, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Większość wspiera nas drobnymi kwotami, ale systematyczność buduje wartość – dodaje. Zasadniczym źródłem utrzymania hospicjum jest kontrakt z NFZ oraz wsparcie ze strony Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – a więc pielgrzymów i dobroczyńców.

Osoby pragnące wesprzeć działalność licheńskiej Fundacji mogą w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać nazwę Fundacja Spem Donare oraz numer KRS 0000300810. Szczegółowe informacje o działalności licheńskiego hospicjum można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.hospicjum.lichen.pl. 

 Licheń Stary, 1 lutego 2019 r.           

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet