Matka Boża Bolesna
Główka49 panorama
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wspomnienie św. Doroty

Licheńscy parafianie, księża z domu zakonnego Zgromadzenia Księzy Marianów oraz kapłani z konińskich dekanatów modlili się wspólnie podczas Mszy św. w kościele parafialnym w Licheniu, w dniu wspomnienia św. Doroty, dziewicy i męczennicy, patronki świątyni (06.02).

Uroczystej sumie odpustowej o godz. 17.00  przewodniczył ks. Dariusz Hirsch MIC, rezydent domu zakonnego księży i braci marianów w Licheniu. Najświętszą Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. Bogusław Binda MIC, przełożony wspólnoty, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii.

W słowie skierowanym do wiernych ks. Hirsch wskazał, że św. Dorota uczy nas dziś trwać przy Bogu. – „Przeżyła ona piękne chwile będąc oddaną Jezusowi. Trwała w łasce uświęcającej, tzn. pasożyty nieprawości nie spowodowały uschnięcia duchowego” – mówił kapłan.
Kontynuując rozważania, marianin powiedział, że dziś istnieje ogromna potrzeba trwania przy Jezusie Chrystusie. – „Są etapy w życiu, że trzeba trwać przy krzyżu; należy być przy Jezusie tak, jak czyniła to św. Dorota.
Wszystko to, co jest miedzy Jezusem i mną, musi być dobrze naświetlone. Wtedy będą dobre owoce. Takim światłem żyła św. Dorota. Ona jest tą, która ma nam dziś przewodniczyć”.
Zwracając się do młodych ludzi obecnych na wieczornej celebracji, homileta dodał, iż św. Dorota miała „zasięg Chrystusowy”, dzięki czemu całe swoje życie, aż do śmierci, oddała Bogu w darze.  

Kapłan zachęcał także, aby w trakcie Litanii do św. Doroty odmawianej przed zakończeniem Eucharystii, każdy obecny w świątyni pomodlił się za trzy wybrane osoby rodzaju żeńskiego i 3 osoby rodzaju męskiego.  

Zwieńczeniem wspólnej modlitwy było uroczyste odśpiewanie TeDeum oraz błogosławieństwo końcowe udzielone przez kapłana Najświętszym Sakramentem. Wychodząc ze świątyni wierni mogli zabrać do domu jabłka znajdujące się w koszach w prezbiterium, gdyż te owoce symbolizują św. Dorotę.

Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór parafialny „Virtus Dei” pod dyrekcją pana Czesława Fijałkowskiego.

Według tradycji św. Dorota pochodziła z Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Jej greckie imię „Dorota” oznacza „dar od Boga”. Grób św. Doroty, dziewicy i męczennicy, znajduje się w kościele jej imienia w Rzymie na Trastevere. Liturgiczny obchód ku czci św. Doroty przypada w dniu 6 lutego.
Święta Dorota jest patronką botaników, górników, ogrodników, kwiaciarzy, piwowarów, położnych, młodych małżeństw i matek. W ikonografii chrześcijańskiej przedstawiana jest jako młoda kobieta w królewskim stroju, z diadem lub koroną na głowie i atrybutami: kwiatem róży lub bukietem, wiankiem lub krzewem rosnącym u jej stóp oraz z koszyczkiem z owocami i kwiatami.

Licheń Stary, 07 lutego 2019 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet